Begrunnelser for endringer i covid-19-forskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen gjør endringer i covid-19-forskriften basert på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringens vurderinger og konklusjoner fremgår i dokumentene på denne siden.