Regler for arbeidstakere og arbeidsgivere

På grunn av situasjonen med koronaviruset er det kommet en rekke endringer for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Endringene gjelder blant annet permitteringer, dagpenger, sykt-barn-dager, sykefravær og egenmeldinger. Her finner du en oversikt over endringene.

Foreldres rett til omsorgspenger

Regjeringen foreslår at omsorgspengekvotene nullstilles 1. juli, og alle foreldre får en ny helårskvote for andre halvår i år. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

Les mer:

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Les mer:

Egenmelding for karantene

Alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding slik at de slipper å oppsøke fastlege eller legevakt.

Les mer:

Lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet.

Les mer:

Oppholdstillatelse til sesongarbeidere

Sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende.

Les mer: