Regler for arbeidstakere og arbeidsgivere

På grunn av situasjonen med koronaviruset er det kommet en rekke endringer for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Endringene gjelder blant annet permitteringer, dagpenger, sykt-barn-dager, sykefravær og egenmeldinger. Her finner du en oversikt over endringene.

Utenlandske arbeidstakere/Foreign workers

Her finner du en oversikt over hva som gjelder for deg som er utenlandsk arbeidstaker:

What applies for foreign workers - an overview:

Foreldres rett til omsorgspenger

Regjeringen foreslår at omsorgspengekvotene nullstilles 1. juli, og alle foreldre får en ny helårskvote for andre halvår i år. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

Les mer:

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Les mer:

Egenmelding for karantene

Alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding slik at de slipper å oppsøke fastlege eller legevakt.

Les mer:

Lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet.

Les mer:

Oppholdstillatelse til sesongarbeidere

Sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende.

Les mer: