Historisk arkiv

Fornyelse av oppholdstillatelse til sesongarbeidere som oppholder seg i Norge under Covid-19 pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften.

Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. Departementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke.

Sesongarbeidere med tillatelse som går ut om kort tid og som fortsatt oppholder seg i Norge, bør registrere søknad om fornyelse elektronisk i UDIs søknadsportal og betale behandlingsgebyr så raskt som mulig. Departementet legger opp til at søknader fra denne søkergruppen kan behandles etter de nye reglene når disse er blitt vedtatt.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at sesongarbeidere med oppholdstillatelse som varer i mindre enn seks måneder, har mulighet til å søke om fornyelse av tillatelsen også etter de reglene som gjelder i dag.