Historisk arkiv

Forlenger midlertidig kompensasjonsordning for selvstendige og frilansere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.

– På den måten sikrer vi at mange av dem som rammes spesielt hardt av smittevernsrestriksjonene får en mer stabil og forutsigbar inntekt å leve av, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Ordningen gir 60 prosent kompensasjon for tapt inntekt sammenlignet med nivået før koronapandemien, og inntekter opp til 6 ganger grunnbeløpet årlig teller med.