Historisk arkiv

Foreslår senkede krav for rett til dagpenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å lempe midlertidig på inngangskravene for dagpenger, slik at flere av de som nå blir ledige eller permitterte kan få dagpenger. Kravet til tidligere inntekt for å kvalifisere for dagpenger senkes. I tillegg reduseres kravet til tapt arbeidstid, slik at folk som kun er permittert 40 prosent også kan få dagpenger.

– Med disse endringene vil flere av dem som tjener minst, for eksempel fordi de jobber deltid, kunne få dagpenger. I tillegg blir det enklere å kombinere jobb og dagpenger ved at folk som er minst 40 prosent ledig eller permittert, får dagpenger samtidig som de jobber og beholder lønnen for den delen de jobber. Det gir mer fleksibilitet i denne krevende situasjonen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Senker kravet til tidligere inntekt og til tapt arbeidstid

Konkret foreslår regjeringen at den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Dette gjelder både permitterte og arbeidsledige.

I tillegg foreslår regjeringen at kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger senkes fra minimum 50 prosent til minimum 40 prosent. Dagpengene faller dermed først bort når en permittert jobber mer enn 60 prosent av tidligere arbeidstid.

– Nå kan for eksempel en fulltidsansatt som permitteres to arbeidsdager i uka få rett til dagpenger. Da kan man ha mer «rullerende permitteringer» slik at færre permitteres helt. Det gjør den økonomiske situasjonen bedre for den enkelte arbeidstaker, samtidig som det gir mer fleksibilitet for arbeidsgiverne, sier statsråden.

Reglene skal gjelde så snart Stortinget har gjort vedtak om økt bevilgning til dagpenger og det praktisk er tilrettelagt for nye regler i Navs systemer.

Følger situasjonen tett

De samme særreglene gjaldt også i en periode i 2020, men ble avviklet 1. november 2020 fordi det var bedring i arbeidsmarkedet. Nå gjeninnføres de for en periode frem til og med 30. juni 2021.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi følger situasjonen tett og foreslår nødvendige tiltak og justeringer fortløpende. Det har vi gjort gang på gang gjennom disse krevende tidene, og det vil vi fortsette med også i tiden fremover, sier statsråden.