Historisk arkiv

Det blir ingen arbeidsgiverperiode II

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021, hvor arbeidsgivere som har hatt ansatte permittert i mer enn 30 uker sammenhengende skulle få plikt til å betale lønn i 5 nye dager for å kunne fortsette permittering. I lys av utviklingen i pandemien og situasjonen for bedrifter med langvarige permitteringer, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2021 at det likevel ikke blir innført noen arbeidsgiverperiode II.

Situasjonen tilsier det

– Å droppe dette stoppunktet er riktig gitt situasjonen vi står i. En ny periode med lønnsplikt nå ville ikke vært et insentiv til å hente permitterte tilbake til jobb, men en ekstrakostnad for allerede hardt pressede bedrifter, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidsgiverperiode II ble vedtatt innført i fjor høst med virkning fra 1. januar i år. Senere ble datoen utsatt til 1. juni. Nå foreslår regjeringen i RNB å ikke innføre den.

Unngå lange permitteringer

Innføring av en arbeidsgiverperiode II ved lange permitteringer er generelt godt begrunnet. En lang permitteringsperiode uten noen lønnsplikt reduserer arbeidsgiveres insentiver til å hente permitterte arbeidstakere tilbake og flere kan ende opp i langvarige permitteringer.

Lite arbeid å tilby

Arbeidsgiverperiode II ville gitt bedriftene et stoppunkt for å vurdere å ta tilbake permitterte tidligere eller vurdere oppsigelse. Dette har likevel mindre betydning i en situasjon der mange arbeidsgivere ennå ikke har arbeid å tilby.

Fakta:

Arbeidsgivere som permitterer har en arbeidsgiverperiode I ved starten av en permittering. Etter gjeldende regelverk har arbeidsgiveren plikt til å betale 10 dager med lønn til den permitterte.

Bortfall av arbeidsgiverperiode II må ses i sammenheng med utvidelsen av "avbruddsperioden" i permitteringsordningen fra seks til ti uker. Permitterte kan arbeide i inntil ti uker hos permitterende arbeidsgiver, uten at fortsatt permittering anses som en ny permittering, det vil si uten lønnsplikt for arbeidsgiver og uten at permitterte må søke dagpenger på nytt. Dette reduserer usikkerheten for bedrifter som ønsker å ta tilbake permitterte i en gjenoppstartsfase.