Smittevernfaglig drift av serveringssteder, treningssenter m.m. – spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om smittevernfaglig drift for serveringssteder, bibliotek, treningssenter, svømmehaller og badeland, fornøyelsesparker, bingohaller, varemesser, bowlinghaller, midlertidige markeder. Dette gjelder fra midnatt, natt til 14. januar.

Se også informasjon på Helsedirektoratets nettside

Hva gjelder for serveringssteder? 

Serveringsstedet skal legge til rette for at man skal kunne holde minst en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som normalt innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing. 

Det er krav om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. 

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester.  

Det er skjenkestopp fra kl. 23. Man må senest kl. 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. Skjenking må skje ved bordene.

Det er krav om å registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.  

Hvilke krav gjelder for registrering av gjester? 

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. 

Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.  

Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. 

Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares. 

Hvor mange kan være samlet på en sammenkomst på et serveringssted? 

Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 30 personer inne og 50 ute. Det er ikke til hinder for at det kan være flere slike grupper til stede samtidig. 

Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted.  

Serveringsstedet skal ivareta smittevernet. 

Jeg skal organisere et treff med venner eller en bursdagsfeiring på restaurant. Er det et arrangement og får jeg et ansvar?  

Inntil 30 venner, familie eller kollegaer kan treffes i gruppe på et serveringssted, uten at bestemmelsen om arrangementer gjelder. Det er serveringsstedet som er ansvarlig for at kravene til smittevernet ivaretas. 

Er det noen begrensning i totalt antall personer som kan være til stede på et serveringssted? 

Serveringsstedet skal legge til rette for at man skal kunne holde minst en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.  

Det er ingen absolutte antallsbegrensninger, men det enkelte serveringssted må vurdere hvor mange gjester stedet har kapasitet til å motta, og likevel være i stand til å overholde avstandskrav og gode smitteverntiltak. Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre. 

Hvilke virksomheter skal holde stengt? 

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt.  

Fritidsklubber er ikke omfattet av dette, og kan holde åpent.  

Hvilke smittevernregler må butikker, kjøpesenter, varemesser, midlertidige markeder og bingohaller forholde seg til? 

Kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder (som julemarked) og bingohaller skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Det innebærer at den enkelte virksomhet skal sørge for at  

  • det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, 
  • det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.  
  • det er fastsatt hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes. 

Kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og bingohaller skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. 

Hvilke smittevernregler må bibliotek og museer forholde seg til? 

Virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent. Se kravene til butikker ovenfor.  

Det er ikke et krav til å registrere kontaktopplysninger til de besøkende på bibliotek eller museer. Museene bør likevel vurdere å registrere de som samtykker til det i forbindelse med omvisninger i grupper og lignende organiserte samlinger av besøkende. 

Hvilke smittevernregler må treningssentrene og de som tilbyr aktiviteter i vann forholde seg til? 

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og lignende må drives smittevernfaglig forsvarlig for å holde åpent. Se kravene til butikker ovenfor. Videre gjelder følgende:

  • Maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.
  • Krav om minst 2 meter avstand ved høyintensiv aktivitet innendørs

Treningssenter, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller og lignende skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Bransjeveiledere vil gi nærmere veiledning om hvordan man legger til rette for godt smittevern. Dette er utviklet for bl.a. treningssentre. Se lenke til Smittevernveiledninger for ulike bransjer 

Må ubemannede treningssentre sørge for bemanning? 

Ubemannede treningssentre må sikre at kravene til avstand og begrensingen på antall personer til stede samtidig blir fulgt, samt at alle hygieneråd og råd om forsterket renhold følges. For garderober, se nedenfor. I mange tilfeller vil det kreve tilstedeværelse av ansatte. 

Kan det benyttes garderober på treningssentre og badeland/svømmehaller? 

Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.