Forsiden

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2009

De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittslønn på 4,0 prosent fra 31.12.2008 til 31.12.2009. Det er nå 302 ledere tilknyttet statens lederlønnssystem.

Toppledernes relativt moderate lønnsøkning sammenlignet med tidligere år, skyldes blant annet at den årlige sentrale lønnsreguleringen for topplederne pr. 1.oktober var forholdsvis nøktern og utgjorde 2,5 prosent i gjennomsnitt for basislønnen.

Årslønnsveksten for tarifflønnede var på 4,4 prosent fra 2008 til 2009.

Pr. 31.12. 2009 er det registrert 302 lederlønnskontrakter*. Hovedvekten av stillingene er innplassert i hovedkategori B med 45 prosent. I forhold til 2008 har fordelingen på hovedkategoriene ikke forandret seg noe betydelig.

Fordeling av kontrakter på kategorier

Hovedkategori 2009 2008
  Antall kontrakter Prosent Antall kontrakter Prosent
A 62 21 % 62 21 %
B 137 45 % 135 45 %
C 72 24 % 70 23 %
D 24 8 % 26 9 %
E 7 2 % 7 2 %
Sum 302 100 % 300 100 %

Kilde: Oversikt over lederlønnskontrakter fra FAD pr 31.12.2009.

Gjennomsnittlig totallønn har økt med 4,0 prosent fra kroner 977 303 pr. 31.12.2008 til kroner 1 016 635 pr. 31.12.2009.

Den årlige reguleringen av basislønnen pr. 1. oktober (sist 1.10.2009) som innebærer regulering av lønnskategoriene (basislønn ekskl. individuelle tillegg), medførte en lønnsøkning på i gjennomsnitt 2,5 prosent pr. dato for ledere i lederlønnssystemet.

Gjennomsnittlig individuelle tillegg for topplederne var kroner 140 130 pr. 31.12.2009 mot kroner 123 950 pr. 31.12.2008.

Hovedkategorilønn pr. 01.10.2009
A: kr. 701 000 – 772 000
B: kr. 795 000 – 866 000
C: kr. 886 000 – 957 000
D: kr. 979 000 – 1 056 000
E: kr. 1 083 000 – 1 160 000

Oversikt pr departementsområde (departement med underliggende etater):
 

Departementsområde

Gjen.snittlig lønn

Fordeling kategori

Høyeste
lønn

A B C D E
Arbeids- og inkluderingsdep.

1 069 253

6 7  3 2 1

1 429 000

Barne- og likestillingsdep.

915 750

5 2   1

991 000

Finansdepartementet

1 117 547

 1 5 8 1 2

1 320 000

Fiskeri- og kystdep.

1 047 875

  7   1

1 221 000

Fornyings- og admin.dep. 

1 026 032

  10  20 1

1 264 000

Forsvarsdepartementet 

1 058 700

  15 4 1 1

1 354 000

Helse- og omsorgsdep.

1 116 020

1 10 2 2

1 352 400

Justis- og politidep.

939 723

24 13 7 3

1 236 000

Kommunal- og regionaldep.

1 022 167

1 4   1

1 221 000

Kultur- og kirkedep.

987 688

5 2

 

1

1 144 500

Kunnskapsdep.

1 002 737

1 13 2 3

1 234 000

Landbruks- og matdep.

943 111

4 3 1 1

1 216 000

Miljøverndepartementet

971 417

2 9 1

1 200 000

Nærings- og handelsdep.

991 923

4 8 1

1 121 000

Olje- og energidep.

1 087 271

  3 3 1

1 199 000

Samferdselsdep.

1 029 000

 1 5 10 2 1

1 489 000

Statsministerens kontor

1 137 220

  4 4 1 1

1 321 000

Utenriksdepartementet

981 612

7 17 8 1

1 320 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2009.  

       

Oversikt pr departement:
 

Departement

Gjen.snittlig lønn

Fordeling kategori

Høyeste
lønn

A B C D E
Arbeids- og inkluderingsdep.

 1 009 682

5 5 1

1 224 000

Barne- og likestillingsdep.

924 400

2 2 1

991 000

Finansdepartementet

1 139 478

3 5 1

1 320 000

Fiskeri- og kystdep.

1 048 000

  4  1

1 221 000

Fornyings- og admin.dep. 

1 040 714

  6  1

1 220 000

Forsvarsdepartementet 

1 049 000

7 1

1 190 000

Helse- og omsorgsdep.

1 094 030

1 8  1

1 290 000

Justis- og politidep.

994 600

3 4 2

1 206 000

Kommunal- og regionaldep.

1 010 400

1 3 1  

1 221 000

Kultur- og kirkedep.

972 357

5 1  1

1 144 500

Kunnskapsdep.

998 889

8  1

1 234 000

Landbruks- og matdep.

926 571

3 3

 1

1 216 000

Miljøverndepartementet

938 714

2 4  1

1 200 000

Nærings- og handelsdep.

993 063

3 4  1

1 121 000

Olje- og energidep.

1 079 180

  3 1  1

1 199 000

Samferdselsdep.

1 005 333

 1 4 1

1 131 000

Statsministerens kontor

1 154 832

  2 2   1

1 321 000

Utenriksdepartementet

995 700

3 6   1

1 320 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2009.

Note:

* Staten inngår individuelle ledelønnskontrakter med alle lederne tilknyttet lederlønnssystemet. Systemet består av fem hovedkategorier (A-E). Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør innplasseringen. Lønnen består av to hovedelementer: basislønn og individuelle tillegg. Det individuelle tillegget kan maksimalt utgjøre 30 prosent av basislønnen. Basislønnen reguleres 1. oktober hvert år.