Forsiden

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2008

300 toppledere er nå tilknyttet statens lederlønnssystem. De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittlig totallønn på 6,1 prosent fra 31. desember 2007 til 31. desember 2008.

De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittlig totallønn på 6,1 prosent fra 31. desember 2007 til 31. desember 2008. 300 toppledere er nå tilknyttet statens lederlønnssystem. Toppledernes relativt moderate lønnsøkning skyldes blant annet at den årlige sentrale lønnsreguleringen for topplederne pr. 1. oktober var forholdsvis nøktern og utgjorde 4,3 prosent i gjennomsnitt for basislønnen.

I perioden 01.10.2007 til 01.10.2008 økte den gjennomsnittlige månedsfortjenesten (regulativlønn pluss faste og variable tillegg) for tarifflønnede med 7,9 prosent.

Pr. 31.12.2008 er det registrert 300 lederlønnskontrakter*. Hovedvekten av stillingene er innplassert i hovedkategori B med 45 prosent. I forhold til 2007 viser den prosentvise fordelingen at det har vært en forskyving til høyere hovedkategori.  

Fordeling av kontrakter på kategorier

Hovedkategori 2008 2007
  Antall kontrakter Prosent Antall kontrakter Prosent
A 62 21 67 23
B 135 45 125 43
C 70 23 85 29
D 26 9 11 4
E 7 2 4 1
Sum 300 100 292 100

Kilde: FADs  oversikt over lederlønnskontrakter pr 31.12.08

Gjennomsnittlig totallønn har økt med 6,1 prosent fra kroner 921 005 pr. 31.12.2007 til kroner 977 303 pr. 31.12. 2008.

Den årlige reguleringen av basislønnen pr. 1. oktober (sist 01.10.2008) som innebærer regulering av lønnskategoriene (basislønn ekskl. individuelle tillegg), medførte en lønnsøkning på i gjennomsnitt 4,3 prosent pr. dato for ledere på lederlønnskontrakter.

Til sammenlikning økte den gjennomsnittlige månedsfortjenesten (regulativlønn pluss faste og variable tillegg) for tarifflønnede i perioden 01.10.2007 til 01.10.2008** med 7,9 prosent.

Gjennomsnittlig individuelle tillegg for topplederne var kr 123 950 pr. 31.12.2008 mot kr 119.131 pr 31.12.2007.

Hovedkategorilønn pr. 01.10.2008
A: kr. 684 000 – kr 753 000
B: kr. 774 000 – kr 845 000
C: kr. 862 000 – kr 934 000
D: kr. 952 000 – kr 1 030 000
E: kr. 1 054 000 – kr 1 132 000

Oversikt pr departementsområde (departement med underliggende etater):

Departementsområde Gjen.snittlig lønn Fordeling kategori Høyeste lønn
A B C D E
Arbeids- og inkluderingsdep. 1 024 768 6 7 3  2  1 1 363 800
Barne- og likestillingsdep. 887 000 5 2  1   964 000
Finansdepartementet 1 066 395  1 7 8 1  2 1 265 000
Fiskeri- og kystdep. 999 125   7  1   1 101 000
Fornyings- og admin.dep.  976 125    9 20  1   1 240 000
Forsvarsdepartementet  1 028 121    14 3  1  1 1 256 000
Helse- og omsorgsdep. 1 058 340  1 10 2  2   1 326 400
Justis- og politidep. 910 809  24 13 6 3   1 210 000
Kommunal- og regionaldep. 995 500  1 4 1     1 139 000
Kultur- og kirkedep. 933 667  5 2 1

 1

  1 104 000
Kunnskapsdep. 956 263  1 13 2  3   1 198 000
Landbruks- og matdep. 947 625  4 2 1  1   1 130 000
Miljøverndepartementet 918 833 2 9  1   1 144 000
Nærings- og handelsdep. 962 846  4 8  1   1 095 000
Olje- og energidep. 1 076 322    3 3   1 173 000
Samferdselsdep. 1 007 333    5 10  2  1 1 446 000
Statsministerens kontor 1 095 675    4 4 1  1 1 266 000
Utenriksdepartementet 916 800 8 16 7  1 1 265 000

Kilde: FADs oversikt over lederlønnskontrakter pr. 31.12.2008.  

       

Oversikt pr departement:

Departement Gjen.snittlig lønn Fordeling kategori Høyeste lønn
A B C D E
Arbeids- og inkluderingsdep.  978 391 5 5 1 1 198 000
Barne- og likestillingsdep. 894 000 2 2 1   964 000
Finansdepartementet 1 088 389 3 5 1 1 265 000
Fiskeri- og kystdep. 992 200   4 1   1 101 000
Fornyings- og admin.dep.  984 429   6 1   1 174 000
Forsvarsdepartementet  1 003 889 8 1 1 164 000
Helse- og omsorgsdep. 1 018 910 1 8 1   1 187 000
Justis- og politidep. 974 111 3 3 2 1   1 180 000
Kommunal- og regionaldep. 987 600 1 3 1   1 139 000
Kultur- og kirkedep. 910 875 5 1 1 1   1 035 000
Kunnskapsdep. 963 556 8 1   1 198 000
Landbruks- og matdep. 936 667 3 2 1

 

1 130 000
Miljøverndepartementet 909 714 2 4 1   1 144 000
Nærings- og handelsdep. 963 688 3 4 1   1 095 000
Olje- og energidep. 1 074 271   3 1 3   1 173 000
Samferdselsdep. 994 000   4 1 1 105 000
Statsministerens kontor 1 113 632   2 2  1 1 266 000
Utenriksdepartementet 941 900 1 3 5  1 1 265 000

Kilde: FADs oversikt over lederlønnskontrakter pr. 31.12.2008.

Noter:

* Staten inngår individuelle lederlønnskontrakter med alle lederne tilknyttet lederlønnssystemet. Systemet består av 5 hovedkategorier (A-E). Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør innplasseringen. Lønnen består av to hovedelementer: basislønn og individuelle tillegg. Det individuelle tillegget kan maksimalt utgjøre 30 % av basislønnen. Basislønnen reguleres 1. oktober hvert år.

** Det er forskjellig innrapporteringstidspunkt for topplederlønningene og tarifflønnede.