Forsiden

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2007

292 toppledere er tilknyttet statens lederlønnssystem. De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittlig totallønn på 7,3 % fra 31.12.2006 til 31.12.2007.

Pr. 31.12.2007 er det registrert 292 lederlønnskontrakter*, en reduksjon på 8 kontrakter fra 2006. Denne reduksjonen skyldes omorganiseringer, permisjoner og ubesatte stillinger.

Hovedvekten av stillingene er innplassert i hovedkategori B med 42,8 %. I forhold til 2006 har det vært forholdsvis små endringer i den prosentvise fordelingen mellom hovedkategoriene. 
 

Fordeling av kontrakter på kategorier

Hovedkategori 2007 2006
  Antall kontrakter Prosent Antall kontrakter Prosent
A 67 22,9 79 26,3
B 125 42,8 125 41,7
C 85 29,1 82 27,3
D 11 3,8 10 3,3
E 4 1,4 4 1,3
Sum 292 100 300 100

Kilde: FADs  oversikt over lederlønnskontrakter pr 31.12.07

 

Gjennomsnittlig totallønn har økt med 7,3 % fra kr 858 000 pr. 31.12.2006 til kr 921 005 pr. 31.12. 2007.

Den årlige reguleringen av basislønnen pr. 1. oktober (sist 01.10.07) som innebærer regulering av lønnskategoriene (basislønn ekskl. individuelle tillegg), medførte en lønnsøkning på i gjennomsnitt 5,8 % pr. dato for ledere på lederlønnskontrakter.

Til sammenlikning økte den gjennomsnittlige månedsfortjenesten (regulativlønn pluss faste og variable tillegg) for tarifflønnede i perioden 01.10.2006 til 01.10.2007** med 4,8 %. Regulativlønnen alene økte med 4,6 % i samme periode.

Gjennomsnittlig individuelle tillegg for topplederne var kr 119.131 pr 31.12.2007 mot kr 113.000 pr. 31.12.2006.
 

Hovedkategorilønn pr. 01.10.2007
A: kr. 652.000 – kr. 721.000
B: kr. 742.000 – kr. 811.000
C: kr. 827.000 – kr. 896.000
D: kr. 913.000 – kr.988.000
E: kr. 1 011.000 – kr. 1 086.000

 

Oversikt pr departement

Departement Gjen.snittlig lønn Fordeling kategori Høyeste lønn
A B C D E
Arbeids- og inkluderingsdep. 918 955  5 5 1     1 006 000
Barne- og likestillingsdep. 853 200 2 2 1     925 000
Finansdepartementet 1 031 556   3 5 1   1 190 000
Fiskeri- og kystdep. 944 600   4 1     1 098 000
Fornyings- og admin.dep.  904 714    6 1     1 103 000
Forsvarsdepartementet  984 222    8 1     1 111 000
Helse- og omsorgsdep. 998 530  1 8 1     1 145 000
Justis- og politidep. 922 333  3 3 2 1   1 098 000
Kommunal- og regionaldep. 920 600  3 1 1     1 048 000
Kultur- og kirkedep. 901 143  4 1 2

 

  1 054 000
Kunnskapsdep. 890 444  1 7 1     1 083 000
Landbruks- og matdep. 876 000  3 2 1     1 036 000
Miljøverndepartementet 889 286 2 4 1     1 083 000
Nærings- og handelsdep. 909 643  4 2 1     1 053 000
Olje- og energidep. 1 007 660    3 2     1 108 000
Samferdselsdep. 946 000    4 1     1 063 000
Statsministerens kontor 1 048 400    2 2 1   1 191 000
Utenriksdepartementet 886 000 1 3 4 1   1 165 000

Kilde: FADs oversikt pr 31.12.07   

       

Oversikt pr departementsområde (departement med underliggende etater):

Departementsområde Gjen.snittlig lønn Fordeling kategori Høyeste lønn
A B C D E
Arbeids- og inkluderingsdep. 957 950  7 7 4   1 1 294 800
Barne- og likestillingsdep. 836 000   5 2 1     925 000
Finansdepartementet 1 012 316  1 7 9 1 1 1 190 000
Fiskeri- og kystdep. 937 875    7 1     1 098 000
Fornyings- og admin.dep.  908 793    8 21     1 173 000
Forsvarsdepartementet  977 368  1 14 3   1 1 211 000
Helse- og omsorgsdep. 1 032 353 1 10 3 1   1 284 400
Justis- og politidep. 845 674 24 13 6 3   1 123 000
Kommunal- og regionaldep. 930 667  3 2 1     1 048 000
Kultur- og kirkedep. 912 625 4 2 2     1 054 000
Kunnskapsdep. 903 263 2 11 4 2   1 083 000
Landbruks- og matdep. 887 125 4 2 2  

 

1 036 000
Miljøverndepartementet 879 833  2 9 1     1 083 000
Nærings- og handelsdep. 910 583  5 6 1     1 053 000
Olje- og energidep. 1 009 883   3 3     1 108 000
Samferdselsdep. 948 105   5 12 1 1 1 220 000
Statsministerens kontor 1 031 600   4 4 2   1 123 000
Utenriksdepartementet 861 259 8 13 7 1   1 165 000

Kilde: FADs oversikt pr 31.12.07


 
Noter:

* Staten inngår individuelle lederlønnskontrakter med alle lederne tilknyttet lederlønnssystemet. Systemet består   av 5 hovedkategorier (A-E). Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør innplasseringen. Lønnen består av to hovedelementer: basislønn og individuelle tillegg. Det individuelle tillegget kan maksimalt utgjøre 30 % av basislønnen. Basislønnen reguleres 1. oktober hvert år.

** Det er forskjellig innrapporteringstidspunkt for topplederlønningene og tarifflønnede.