Forsiden

Lønnsutviklingen for statlige toppledere i 2010

De statlige topplederne hadde en økning i gjennomsnittslønn på 3,0 prosent fra 31.12.2009 til 31.12.2010. Det er nå 308 ledere tilknyttet statens lederlønnssystem.

Den årlige lønnsreguleringen for topplederne pr. 1.oktober utgjorde 2,2 prosent i gjennomsnitt for basislønnen. Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for tarifflønnede økte med 5,4 prosent i samme periode.

Pr. 31.12.2010 er det registrert 308 lederlønnskontrakter*. De fleste stillingene er innplassert i hovedkategori B. Sammenlignet med 2009 har fordelingen på hovedkategoriene ikke endret seg vesentlig.

Fordeling av kontrakter på kategorier

Hovedkategori 2010 2009
  Antall kontrakter Prosent Antall kontrakter Prosent
A 59 19 % 62 21 %
B 138 45 % 137 45 %
C 78 25 % 72 24 %
D 26 8 % 24 8 %
E 7 2 % 7 2 %
Sum 308 100 % 302 100 %

Gjennomsnittlig totallønn har økt med 3,0 prosent fra 1 016 804,- pr. 31.12.2009 til 1 047 266,- pr. 31.12.2010.

Den årlige reguleringen av basislønnen pr. 1. oktober (sist 1.10.2010) som innebærer regulering av lønnskategoriene (basislønn ekskl. individuelle tillegg), medførte en lønnsøkning på i gjennomsnitt 2,2 prosent pr. dato for ledere i lederlønnssystemet.

Til sammenlikning økte den gjennomsnittlige månedsfortjenesten (regulativlønn pluss faste og variable tillegg) for tarifflønnede i perioden 01.10.2009 til 01.10.2010** med 5,4 prosent.
Gjennomsnittlig individuelle tillegg for topplederne var 147 041,- pr. 31.12.2010 mot 140 220,- pr. 31.12.2009.

Hovedkategorilønn pr. 1.10.2010
A: 717 000 – 789 000
B: 813 000 – 885 000
C: 906 000 – 978 000
D: 1 000 000 – 1 079 000
E: 1 107 000 – 1 186 000

Oversikt pr departementsområde (departement med underliggende etater):
 

Departementsområde

Gjen.snittlig lønn

Fordeling kategori

Høyeste
lønn

A B C D E
Arbeidsdepartementet

1 105 757

3 5  4 1 1

1 386 000

Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.

998 364

5 4  1 1

1 221 000

Finansdepartementet

1 151 971

 1 4 9 1 2

1 346 000

Fiskeri- og kystdep.

1 089 250

  7   1

1 299 000

Fornyings-, administrasjons- og kirkedep.

1 035 997

 2 9  20 1

1 269 000

Forsvarsdepartementet 

1 086 035

  13 5 1 1

1 439 000

Helse- og omsorgsdep.

1 147 629

1 12 2 2

1 375 400

Justis- og politidep.

986 308

24 14 8 4

1 309 000

Kommunal- og regionaldep.

1 038 000

1 4   1

1 255 000

Kulturdepartementet

1 018 860

3 4

 

1

1 167 500

Kunnskapsdep.

1 033 368

1 13 2 3

1 257 000

Landbruks- og matdep.

947 360

5 3 1 1

1 239 000

Miljøverndepartementet

998 833

2 9 1

1 230 000

Nærings- og handelsdep.

1 030 038

2 9 1 1

1 265 000

Olje- og energidep.

1 108 938

  4 3 1

1 241 000

Samferdselsdep.

1 067 139

 1 5 11 2 1

1 534 000

Statsministerens kontor

1 173 251

  3 4 2 1

1 361 900

Utenriksdepartementet

1 018 848

8 16 7 1 1

1 346 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2010.  

       

Oversikt pr departement:
 

Departement

Gjen.snittlig lønn

Fordeling kategori

Høyeste
lønn

A B C D E
Arbeids- og inkluderingsdep.

 1 057 063

2 3 2 1

1 283 000

Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.

972 333

3 2 1

1 089 000

Finansdepartementet

1 176 389

2 6 1

1 346 000

Fiskeri- og kystdep.

1 088 800

  4 1

 1 299 000

Fornyings-, administrasjons- og kirkedep. 

1 054 656

 2 6 1

1 269 000

Forsvarsdepartementet 

1 081 286

5 1 1

1 223 000

Helse- og omsorgsdep.

1 129 311

1 10 1

1 313 000

Justis- og politidep.

1 078 400

3 4 2

1 309 000

Kommunal- og regionaldep.

1 038 000

1 3 1

1 255 000

Kulturdepartementet

1 005 269

3 3 1

1 167 500

Kunnskapsdep.

1 042 111

8 1

1 257 000

Landbruks- og matdep.

941 200

4 3

1

1 239 000

Miljøverndepartementet

968 714

2 4 1

1 230 000

Nærings- og handelsdep.

1 008 438

2 5 1

1 144 000

Olje- og energidep.

1 095 750

  4 1 1

1 241 000

Samferdselsdep.

1 043 833

 1 4 1

1 164 000

Statsministerens kontor

1 190 580

  1 2 1 1

1 361 900

Utenriksdepartementet

1 082 400

3 5 1 1

1 346 000

Kilde: Oversikt over ledere i statens lederlønnssystem fra FAD pr. 31.12.2010.

Noter:

* Staten inngår individuelle ledelønnskontrakter med alle lederne tilknyttet lederlønnssystemet. Systemet består av fem hovedkategorier (A-E). Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør innplasseringen. Lønnen består av to hovedelementer: basislønn og individuelle tillegg. Det individuelle tillegget kan maksimalt utgjøre 30 prosent av basislønnen. Basislønnen reguleres 1. oktober hvert år.
** Det er forskjellig innrapporteringstidspunkt for topplederlønningene og tarifflønnede.