Generelle kommentarer fra FNs barnekomité

FNs barnekomité utgir generelle kommentarer (general comments) om tolking av enkelte artikler i barnekonvensjonen eller særlig viktige spørsmål. De generelle kommentarene er verdifulle retningslinjer for tolkingen og anvendelsen av barnekonvensjonen. Alle barnekomiteens kommentarer er utgitt etter år 2005.

Vi gjør oppmerksom på at den engelske versjonen er den originale og gjeldende teksten. Departementet har som praksis å oversette alle generelle merknader fra barnekomiteen fra engelsk til norsk.