Dialogmøte om helsehjelp

20. juni arrangerte regjeringen det andre dialogmøtet i "Leve hele livet" i Bergen. Tema for møtet var helsehjelp. Omtrent 120 eldre, pårørende, fagfolk og kommunale ledere delte av sine erfaringer og tanker om utfordringer og løsning knyttet til helsehjelp til eldre.

20. juni arrangerte regjeringen det andre dialogmøtet i "Leve hele livet" i Bergen.

Tema for møtet var helsehjelp. Omtrent 120 eldre, pårørende, fagfolk og kommunale ledere delte av sine erfaringer og tanker om utfordringer og løsninger for tjenestene. Kompetanse ble et gjennomgangstema i mange av innspillene, og mange av ideene som ble løftet tok opp individuell tilpasning av tjenester, trygghet og god informasjon.

Les rapporten om helsehjelp fra andre dialogmøtet

Les rapporten om mat, ernærings og måltidglede fra første dialogmøte

Les mer om de andre dialogmøtene: