Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi

Her er en oversikt over innspill som har kommet inn fra næringslivet, forskningsinstitusjoner og sivilsamfunn til regjeringens arbeid med strategien for en sirkulær økonomi innen fristens utløp 15. september 2020.

Avfall Norge - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Avfall Norge - Innspill tiltakspakke fase 3.pdf

Bamble Venstre - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Bellona - Nasjonal strategi for sirkulær økonomi - høringssvar.pdf

Bergen Næringsråd - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

BIR-konsernets høringsinnspill regjeringens strategi sirkulær økonomi 2020.pdf

BUA - Innspill til nasjonal strategi for sirkulærøkonomi.pdf

Circular Norway - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Elektroforeningen - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Entreprenørforeningen - Innspill strategi for sirkulærøkonomi.pdf

Fagforbundet - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

FM Vestfold og Telemark - Innspill til strategi for sirkulær økonomi.pdf

Forbrukerrådet - Innspill sirkulærøkonomi.pdf

Framtiden i våre hender - Innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi 06.07.20.pdf

Glass og fasadeforeningen - Innspill til regjeringens arbeid med strategi for sirkulær økonomi.pdf

GlobalCompact - Innspill fra løsningsplattform.pdf

UN Global Compact Norge - INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED STRATEGI FOR SIRKULÆRØKONOMI.pdf

Green Stock - Innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi.pdf

Gruten - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Hexagon Ragasco - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Hold Norge Rent - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Hydro - Strategi for sirkulær økonomi.pdf

IKT Norge - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Infinitum innspill sirkulærøkonomi.pdf

Innovasjon Norge Innspill til sirkulærøkonomi.pdf

Invertapro - Innspel til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

KS - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Miljøfyrtårns innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi.pdf

Natural State AS - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Naturvernforbundet - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

NBF - Innspill om gjenbruk av bildeler til strategi for sirkulær økonomi.pdf

NCE Heidner Biocluster - Innspill.pdf

NHO - Innspill sirkulær strategi.pdf

NITO Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Norsk biokullnettverk - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Norsk Landbrukssamvirke - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Oslo kommune - Nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Restarters Norway - Innspill til strategi for sirkulær økonomi.pdf

Selvaag - Innspill Fra eie til leie.pdf

Selvaag - Innspill Hefte_Leietid.pdf

Selvaag - Innspill til strategi for sirkulærøkonomi.pdf

Sintef - Innspill - Regjeringens strategi for sirkulærøkonomi.pdf

SINTEF - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Standard Norge - innspill til strategi sirkulær økonomi.pdf

Stange Almenning - Innspill til strategi for sirkulærøkonomi.pdf

Stiftelsen Elektronikkbransjen -Innspill - Regjeringens strategi for sirkulær økonomi.pdf

Treindustrien - Innspill til arbeid med strategi for sirkulær økonomi.pdf

Trøndelag fylkeskommune - Innspill til arbeidet med nasjonal strategi for sirkulærøkonomi.pdf

Urban Agenda - 7012 Europa decentraal.pdf

Urban Agenda - Innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi.pdf

Vesar - Innspill til kunnskapsgrunnlag nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Virke - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Virvel - Høringsinnspill til Nasjonal strategi for sirkulær økonomi fra Virvel - sirkulært fagnettverk.pdf

WWF - Innspill til nasjonal strategi for sirkulær økonomi.pdf

Zero - Innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi.pdf