EU og sirkulær økonomi

Effektiv utnyttelse av ressurser er god økonomi. Overgang til en mer sirkulær økonomi står høyt på EUs dagsorden.

I forbindelse med lanseringen av Europas grønne giv (Green Deal) forpliktet Europakommisjonen seg til å legge fram en ny europeisk handlingsplan for sirkulær økonomi.

Handlingsplanen om grønn giv ble lagt fram 11. mars 2020. Den har mange handlingspunkter som skal fremme en sirkulær økonomi.

Sirkulær økonomi
Foto: EU

 

Mye av arbeidet får betydning for Norge gjennom EØS-avtalen

Det er tette koblinger mellom handlingsplanen om sirkulær økonomi, industristrategien og EUs nye biodiversitetsstrategi mot 2030.