Utbetaling av rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

Rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene deles i ti like store terminbeløp som utbetales hver måned unntatt i august og desember.

I terminutbetalingen foretas det samtidig utjevning av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter. Inntektsutjevningen er selvfinansierende, slik at kommuner og fylkeskommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får utbetalt inntektsutjevnende tilskudd i tillegg til rammetilskuddet, mens kommuner og fylkeskommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk i utbetalingen av rammetilskuddet.

Fra og med 2009 foretas det inntektsutjevning hver termin.