Terminutbetalinger

Tabellene publisert i Excel- og Open document-format. Forklaringene er i pdf-format.

Oversikt over beregning av inntektsutjevningen.

2021

Kommunene

Fylkeskommunene

Datoer for terminutbetalingene i 2021

  1. 04.01.2021
  2. 03.02.2021
  3. 04.03.2021
  4. 06.04.2021
  5. 04.05.2021
  6. 04.06.2021
  7. 02.07.2021
  8. 03.09.2021
  9. 04.10.2021
  10. 03.11.2021

Departementet har avklart hvordan inntektsutjevnende tilskudd for nye sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner vil bli fordelt i januar og februar 2020. Se dette brevet for nærmere informasjon. Fra mars 2020 vil inntektsutjevningen bli beregnet på ny kommunestruktur/fylkesstruktur, på bakgrunn av skattetall fra januar 2020.

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunene 

Fylkeskommunene

Kommunene 

Fylkeskommunene

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunene 

Fylkeskommunene

Kommunene 

Fylkeskommunene