Terminutbetalinger

Tabellene publisert i Excel- og Open document-format. Forklaringene er i pdf-format.

Oversikt over beregning av inntektsutjevningen.

2024

Kommunene

Fylkeskommunene

Datoer for terminutbetalingene i 2024

Termin 1: Torsdag, 04.01.2024
Termin 2: Fredag, 02.02.2024
Termin 3: Fredag, 01.03.2024
Termin 4: Onsdag, 03.04.2024
Termin 5: Fredag, 03.05.2024
Termin 6: Mandag, 03.06.2024
Termin 7: Mandag, 01.07.2024
Termin 8: Mandag, 02.09.2024
Termin 9: Onsdag, 02.10.2024
Termin 10: Mandag, 04.11.2024

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunene

 Fylkeskommunene

Kommunene

Fylkeskommunene

Departementet har avklart hvordan inntektsutjevnende tilskudd for nye sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner vil bli fordelt i januar og februar 2020. Se dette brevet for nærmere informasjon. Fra mars 2020 vil inntektsutjevningen bli beregnet på ny kommunestruktur/fylkesstruktur, på bakgrunn av skattetall fra januar 2020.

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunene 

Fylkeskommunene

Kommunene 

Fylkeskommunene

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunene

Fylkeskommunene

Kommunene 

Fylkeskommunene

Kommunene 

Fylkeskommunene