Løpende inntektsutjevning

Denne siden viser skattetallet som er lagt til grunn ved beregningen av inntektsutjevningen for kommuner og fylkeskommuner, og gjennomsnittlig skatteinngang for perioden. Kommunene og fylkeskommunene må kjenne til disse for å kunne kontrollere beregningene som gjøres. Siden oppdateres løpende.

2021

 • Inntektsutjevning fylkeskommunene 2021 – oppdatert 26.08.2021
  Excel ] [ ODS]
 • Inntektsutjevning kommunene 2021 – oppdatert 26.08.2021
  Excel] [ ODS]

2020

 • Inntektsutjevning fylkeskommunene 2020 – oppdatert 03.02.2021
  Excel ] [ ODS]
 • Inntektsutjevning kommunene 2020 – oppdatert 03.02.2021
  Excel] [ ODS]

2019

 • Inntektsutjevning fylkeskommunene 2019 – oppdatert 31.01.2020
  Excel ] [ ODS]
 • Inntektsutjevning kommunene 2019 – oppdatert 31.01.2020
  Excel] [ ODS]

2018

 • Inntektsutjevning fylkeskommunene 2018 – oppdatert 04.02.2019
  Excel ] [ ODS ]
 • Inntektsutjevning kommunene 2018 – oppdatert 04.02.2019
  Excel ] [ ODS ]

2017

 • Inntektsutjevning fylkeskommunene 2017 – oppdatert 30.01.2018
  Excel ] [ ODS ]
 • Inntektsutjevning kommunene 2017 – oppdatert 30.01.2018
  Excel ] [ ODS ]

2016

 • Inntektsutjevning fylkeskommunene 2016 - oppdatert 19.01.2017
  Excel ] [ ODS ]
 • Inntektsutjevning kommunene 2016 - oppdatert 03.01.2017
  [ Excel ] [ ODS ] 

2015

 • Inntektsutjevning fylkeskommunene 2015 - oppdatert 21.01.2016
  Excel ] [ ODS ]
 • Inntektsutjevning kommunene 2015 - oppdatert 21.01.2016
  Excel ] [ ODS ]

2014

 • Inntektsutjevning fylkeskommunene 2014 - oppdatert 29.01.2015
  [ Excel ] [ ODS ]
 • Inntektsutjevning kommunene 2014 - oppdatert 29.01.2015
  [ Excel ] [ ODS ]

2013

 • Inntektsutjevning fylkeskommunene 2013 - oppdatert 04.02.2014
  [ Excel ] [ ODS ]
 • Inntektsutjevning kommunene 2013 - oppdatert 04.02.2014
  [ Excel ] [ ODS ]