Strategier for kyst, fjell og innland og småbyer

Regjeringen videreutvikler distriktspolitikken med tre nye strategier – en for små byer og tettsteder, en for kysten og en for fjell og innland. Arbeidet med strategien for småbyer og tettsteder er allerede godt i gang, og nå følger strategiene for kyst og fjell og innland etter.

Strategiene for kyst og for fjell og innland skal særlig legge vekt på næringsutvikling, men skal samtidig vise hvordan regjeringens brede politikk møter utfordringene i de to områdene. Andre sentrale områder er digitalisering, infrastruktur, arealforvaltning, kunnskap og kompetanse.

Næringslivet i mange distriktsområder går godt, og folk bor der verdiene er og skapes. Det gjør sterke bedrifter og levende lokalsamfunn til konkurransefortrinn for Norge. Dette skal vi bygge videre på i strategiarbeidet.

Kystområdene og innlandet har ulike ressursgrunnlag. Med de to strategiene ønsker regjeringen å spisse politikken for en mer bærekraftig næringsutvikling langs kysten og i fjell- og innlandet.

Arbeidet har akkurat kommet i gang, og vi ser fram til mange gode innspill. Strategiene vil etter planen legges fram i løpet av våren.