Melding om datadrevet økonomi og innovasjon

Fremveksten av data representerer en viktig ressurs for Norges fremtidige konkurranseevne. De siste årene har oppmerksomheten rundt betydningen av data som kilde til innovasjon, nye forretningsmodeller og forbedring av eksisterende digitale tjenester, vært stor.

Innspill til meldingen

På denne siden legger vi løpende ut innspill vi har fått inn til meldingen

Se opptak (video) fra innspillsseminar om kompetanse i en datadrevet økonomi avholdt mandag 27. april

I forbindelse med stortingsmeldingen om en datadrevet økonomi og innovasjon inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, til et innspillsmøte med aktuelle aktører. Digitaliseringsdirektoratet bistod som teknisk arrangør.

Ny rapport

Dataforvaltning og -deling i kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med ei melding til Stortinget om datadriven økonomi og innovasjon. Som ein del av arbeidet har Agenda Kaupang gjennomført ei kartlegging for departementet om korleis kommunane forvaltar og deler sine eigne data.