Melding om datadrevet økonomi og innovasjon

Fremveksten av data representerer en viktig ressurs for Norges fremtidige konkurranseevne. De siste årene har oppmerksomheten rundt betydningen av data som kilde til innovasjon, nye forretningsmodeller og forbedring av eksisterende digitale tjenester, vært stor. Meldingen ble lagt frem 26. mars 2021.

Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon

Her kan du lese meldingen om datadrevet økonomi og innovasjon

Pressemelding

Norge skal skape flere arbeidsplasser med data som ressurs

Regjeringen vil at Norge skal skape mer verdier med data, og legger derfor frem den første stortingsmeldingen som staker ut kursen for næringsutvikling og innovasjon med data som ressurs.