Melding om datadrevet økonomi og innovasjon

Fremveksten av data representerer en viktig ressurs for Norges fremtidige konkurranseevne. De siste årene har oppmerksomheten rundt betydningen av data som kilde til innovasjon, nye forretningsmodeller og forbedring av eksisterende digitale tjenester, vært stor.

Vi ønsker innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon

Her kan du lese mer om hvordan du gir ditt innspill. Fristen er satt til 30.april.

Innspill til meldingen

På denne siden legger vi løpende ut innspill vi har fått inn til meldingen

Se opptak (video) fra innspillsseminar om kompetanse i en datadrevet økonomi avholdt mandag 27. april

I forbindelse med stortingsmeldingen om en datadrevet økonomi og innovasjon inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, til et innspillsmøte med aktuelle aktører. Digitaliseringsdirektoratet bistod som teknisk arrangør.

Til toppen