Historisk arkiv

Starter arbeid med stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Hver uke blir det produsert mer data enn det som ble produsert i løpet av hele det forrige årtusenet. Disse dataene kan danne grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, mer verdiskaping og flere arbeidsplasser. Hvis vi forvalter dataene riktig, kan datadrevet innovasjon bli en av de viktigste driverne for økonomisk vekst. Derfor skal vi lage en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Verdien av data kommer til å øke dramatisk i årene som kommer. EU viser til at verdien av data kan mer enn dobles på få år – fra 285 milliarder euro i 2015 til 739 milliarder i 2020.

– Vi må ruste Norge slik at vi kan høste vår del av disse verdiene. Jeg tror en viktig forutsetning er at både offentlig sektor og næringslivet deler mer data enn i dag. Både stordataanalyser, maskinlæring og kunstig intelligens er avhengig av data, og i kombinasjon med 5G og tingenes internett, kan vi oppnå mye, sier Astrup.

Digitaliseringsministeren setter nå i gang arbeidet med å lage den første stortingsmeldingen som skal drøfte ulike sider av den datadrevne økonomien. Her vil det bli vurdert hvordan man kan dele mer data innad i næringslivet, mellom næringsliv og offentlig sektor og innad i offentlig sektor.

Dette er noen av temaene som skal adresseres:

 • Mål og virkemidler for en datadrevet økonomi – både i offentlig og privat sektor
 • Spørsmål knyttet til datadrevne plattformselskaper
 • Potensialet for verdiskaping
 • Muligheter og utfordringer ved mer deling av data
 • Juridiske hindre for mer deling av data nasjonalt og internasjonalt
 • Hvordan sikre eierskap til data
 • Hvordan gi incentiver for deling av data
 • Hvordan ivareta sikkerhet, personvern og etiske hensyn
 • Hvordan sikre rettferdig fordeling av verdier som skapes i en global dataøkonomi
 • Hva slags infrastruktur trengs for datafangst og deling
 • Hva slags spesialistkompetanse trengs for å lykkes i en datadrevet økonomi
 • Hvordan ivareta individets interesser på lik linje med næringslivets interesser

Som en del av arbeidet skal det settes ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å komme med innspill knyttet til deling av data. I tillegg har regjeringen i statsbudsjettet for 2020 foreslått å etablere et nasjonalt ressurssenter for deling av data.

– Debatten om eierskap, forvaltning og deling av data er vanskelig. Det finnes mange ulike typer data, mange forskjellige bransjer og mange viktige hensyn. Det er for eksempel forskjell på pasientjournalen vår og værdata. Og det er forskjell på om dataene bidrar til verdiskaping her hjemme, eller om de går rett i lommen på Google. Det er ikke nødvendigvis ett svar på disse problemstillingene. Derfor ønsker jeg å løfte debatten inn i en egen stortingsmelding, og jeg gleder meg til å få innspill, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00