Erfaringsseminar: Innovasjon og omstilling i offentlig sektor

Innovasjon og omstilling i offentlig sektor: Mange snakker om det - altfor for få gjør det!

For å få bedre tjenester og en mer effektiv forvaltning, trenger vi å jobbe på nye måter. På dette seminaret, som arrangeres sammen med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), vil vi fortelle om erfaringer fra prosjekter som jobber på helt nye måter og skal løse samfunnsfloker ved hjelp av tjenestedesign.

Tidspunkt: Tirsdag 6. juni kl. 13.00-15.30

Les mer om stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign på nettsidene til Difi.

Nett-tv Erfaringsseminar: Innovasjon og omstilling i offentlig sektor

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

Velkommen, ved ekspedisjonssjef Jan Hjelle, KMD

Fornye, forenkle og forbedre - tjenestedesign og innovasjon for omstilling i offentlig sektor KMD-minister Jan Tore Sanner

To prosjektpresentasjoner:

  • Vilkår for førerrett (Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Politiet)
  • Effektivisering av arealbruk (Statsbygg)

Pause

Innovasjon og samordning - slik har vi gjort det i Stimuleringsordningen Sissel Kristin Hoel, seniorrådgiver i Difi og Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver i DOGA

To prosjektpresentasjoner:

  • Om kommunene fikk bestemme - introduksjonsordninger for flyktninger (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet)
  • Bedre luftkvalitet for publikum og forvaltning (Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt)

Hvordan utfordres toppledere av innovative metoder? Tone Skåre, seniorrådgiver Difi

Avsluttende kommentarer v/KMD-minsteren