Hva er en fagskole?

Fagskoleutdanning godkjennes etter at det er foretatt en faglig vurdering av kvaliteten i tilbudet ut fra gitte kriterier.

Fagskoleutdanninger har et mangfold av tilbud. Fylkeskommunene tilbyr tekniske og maritime fagskoleutdanninger, og tilbud innenfor helse- og sosialfag. Private tilbydere har tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, medie-, multimedia- og IKT-fag. En fagskoleutdanning skal være et alternativ til høyere utdanning. Fagskoleutdanningene godkjennes av NOKUT. Det gir rett til utdanningstøtte i Lånekassen. 

Fagskoleutdanning godkjennes etter at det er foretatt en faglig vurdering av kvaliteten i tilbudet ut fra gitte kriterier.

Fagskoler reguleres i:

Mange utdanningstilbud kan bli godkjent som fagskoleutdanning. Utdanningen kan tilbys av stiftelser og andre private tilbydere, og av institusjoner eid av kommuner, fylkeskommuner eller staten. Samme lov gjelder for alle tilbydere. NOKUT har opprettet en database med oversikt over alle godkjente fagskoler.  

NOKUT fører også tilsyn med norsk fagskoleutdanning. Alle fagskoletilbud må tilfredsstille nasjonale kvalitetsstandarder. NOKUT godkjenner også institusjonenes interne system for kvalitetssikring.

Et offentlig oppnevnt utvalg har gjennomgått fagskolesektoren. Utvalget har avgitt sin utredning til kunnskapsministeren i form av en NOU mandag 15. desember 2014.

Til toppen