Tema

Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Ekteskap og samliv

To personar av same kjønn eller to personar av motsett kjønn kan inngå ekteskap. Ekteskap har juridisk betydning for ektefellane på fleire område.

Adopsjon

Departementet har ansvar for adopsjonsfeltet og forvaltar adopsjonslova. Departementet utarbeider forskrifter og rundskriv til adopsjonslova.

Overføringer til barnefamiliene

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Her kan du lese mer om de største overføringene til barnefamiliene i Norge.

Mer om Familie og barn

Aktuelt nå

Tilskot til samlivstiltak

Det er sett av 6,6 millioner kroner til organisasjonar og institusjonar som jobbar med samlivstiltak.

Foreldreskap

Barneloven regulerer fastsetting og endring av farskap. Når foreldrene er gift, regnes mannen som moren er gift med ved fødselen som barnets far.

Vold mot barn og unge

Tiltaksplan

Regjeringens tiltaksplan "En god barndom varer livet ut" ble lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon.

Flere aktuelle saker om Familie og barn

Dokumenter

Høyring:

Endring av bevisreglene for fradrag for samvær i fastsatt barnebidrag.

Forslag om endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot

Budsjettpropoisjonen

Prop. 1 S

Proposisjon til Stortinget

Finn dokument

Her kan du søke etter dokumenter knyttet til temaet "Foreldre og barn".

Kontakt

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo