Regjeringskvartalet

Regjeringskvartalet har vært i statens eie i mer enn 200 år. Terrorangrepet 22. juli 2011 medførte at flere bygninger i regjeringskvartalet fikk betydelige skader. Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er nå i gang.

Høyblokka i regjeringskvartalet får ny duk

Nytt regjeringskvartal

Regjeringen Solberg besluttet i mai 2014 at det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges opp mellom Akersgata og Møllergata.

Gravemaskin foran S-blokkas betongkonstruksjon

Følg utviklingen i arbeidet med regjeringskvartalet

Her finner du dokumenter, arrangementer og informasjon om dialog og medvirkning.

Gammelt sort/hvitt-bilde av G-blokken i regjeringskvartalet

Kunst, arkitektur og bygninger

Det området som i dag utgjør regjeringskvartalet har vært i statens eie i mer enn 200 år.

Aktuelt nå

Infosenter om 22. juli ved Høyblokka

Et informasjonssenter om terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Høyblokka i regjeringskvartalet. – Dette er en viktig bit av vår historie og må formidles til kommende generasjoner, sier statsminister Erna Solberg.

Høyblokka åpner

Fredag 27. november åpner Høyblokka for gjennomgang for gående og syklister. Statsråd Jan Tore Sanner er glad for at passasjen gjennom Høyblokka åpnes.

Idéfase om fremtidens regjeringskvartal

Nå starter arbeidet med utformingen av byrommene i det nye regjeringskvartalet. Regjeringen ber om innspill til byplangrep, trafikk- og ferdselsløsninger for kvartalet.

Flere aktuelle saker om Regjeringskvartalet

Dokumenter

Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal – miljø, teknologi og samhandling

Arbeidsgruppen har innhentet erfaringer med nye arbeidsformer til hjelp for det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram for fremtidig regjeringskvartal.

Konseptvalgsutredningen for fremtidig regjeringskvartal

Konseptvalgsutredningen fra den uavhengig konsulentgruppen Metier, Opak og LPO arkitekter foreslår fem ulike alternativer til gjenreisingen av regjeringskvartalet.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, meldinger, høringer og veiledninger.

Kontakt

Avdeling for bygg, sikkerhet og tjenester

Telefon: 22 24 46 60
Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59,