Nyheter

435 millioner kroner til landbruks- og matforskningsprosjekt i 2021

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I 2021 fikk 39 forskningsprosjekt innen landbruk og mat tildelt totalt 435 millioner kroner fra Norges forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

– Det framgår av Hurdalsplattformen at denne regjeringen har høye mål for landbruket. Klimagassutslippene skal reduseres og karbonopptaket økes. Ny kunnskap er avgjørende for produksjon av nok og trygg mat basert på norske ressurser, og som grunnlag for næringsutvikling og økt verdiskaping i landbruket. Dette vil kreve stor forskningsinnsats, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Stor bredde

Prosjektene som ble innvilget har stor tematisk bredde og dekket områder som bærekraftig matproduksjon dyrehelse, dyrevelferd, sirkulær bioøkonomi og grønn omstilling i biobaserte næringer. Om lag 142 millioner kroner gikk til innovasjonsprosjekt i næringslivet. Bedriftene som fikk innvilget innovasjonsprosjekter vil blant annet se på optimalisert dyrking av løk, utvikling av plantebasert kjøtt, lysteknologi til agurkproduksjon hele året, teknologiutvikling innen spekepølseproduksjon og utvikle robuste flerårige raigrassorter.

Forskningsutlysningene for 2022 er allerede i gang

Forskningsorganisasjoner, i samarbeid med offentlig sektor, frivillige organisasjoner eller næringsliv, kan fram til 9. februar søke om finansering til samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv innenfor blant annet temaer som bærekraftig landbruk, matsikkerhet og beredskap, sortsutvikling og planteforedling, jordhelse og økt kunnskap om forbrukertrender, kosthold helse og ernæring.

Videre er det løpende søknadsfrist for årets utlysning av innovasjonsprosjekt i næringslivet. Private bedrifter eller et offentlig foretak kan søke om å få støtte til sitt forskningsprosjekt innen flere områder, blant annet bærekraftig verdiskaping i de biobaserte næringene.