50 millioner til frivillige organisasjoner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringa foreslår at det bevilges 50 millioner kroner som et midlertidig tilskudd til frivillige organisasjoner som hjelper mennesker som kommer til Norge fra krigen i Ukraina.

– Norsk frivillighet er den beste i verden, og nå har de igjen kastet seg rundt for å bidra til at flyktninger i Norge skal få en bedre hverdag. Vi stiller opp for frivilligheten og har derfor foreslått å øremerke 50 millioner til å støtte jobben de skal gjøre. Å delta på frivillige aktiviteter er verdifullt og viktig på så mange plan. Jeg tror ikke det finnes noen bedre måte å bli en del av fellesskapet, være i aktivitet, skjønne hvordan Norge fungerer, og samtidig lære seg litt norsk, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for mennesker som flykter fra krig, er å gi dem mulighet til å komme i gang igjen med livene sine så raskt som mulig. Vi ønsker å støtte opp under det store engasjementet vi ser i befolkningen, og frivilligheten er en god kanal for dette engasjementet. Nå ønsker vi raskt å få ut midler til frivillige organisasjoner så de kan bidra til at flyktningene får en aktiv og meningsfull hverdag, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Frivillige organisasjoner er sentrale i inkluderingsarbeidet

De 50 millionene skal styrke frivillige organisasjoners arbeid for barn og voksne som kommer til Norge.

Situasjonen fører til økt arbeid for frivillige organisasjoner både i mottak og i nærmiljøet, og midlene skal kunne tilfalle organisasjoner med ulike formål og aktiviteter. Støtten skal nå bredt ut og kunne brukes både til organisering av frivillige og til å øke tilbudet innen for eksempel idrett, kultur og friluftsliv.

– Noen organisasjoner er allerede i gang med å styrke og utvide aktiviteten, som for eksempel fotballen som søker etter nye trenere og tolker med språkkompetanse. Frivilligheten har formidlet at behovet for ressurser er stort, og vi gir nå støtte slik at flere nyankomne skal inkluderes i kor, korps, friluftsliv, idrett og andre aktiviteter, sier Trettebergstuen.

Det skal være enkelt å søke om og motta midler

Frivillige organisasjoner er med på å skape en stabil hverdag i en ellers kaotisk situasjon for mange.

For å sikre at støtten raskt når fram der den trengs mest og for å gjøre det enklere å søke om midler for frivilligheten, vil hoveddelen av midlene fordeles gjennom etablerte og kjente ordninger.

– Dette er en uvanlig situasjon og det krever at midlene kommer raskt ut til aktørene. Vi skal legge til rette for at frivillige organisasjoner kan søke enkelt og få tilgang på midlene så raskt som mulig, sier Trettebergstuen.