560 millioner kroner kan brukes til raskt bredbånd i distriktene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Også mobiloperatøren Ice forplikter seg til utbygging av høyhastighetsbredbånd i distriktene knyttet til 5G-auksjonen som ble avsluttet i september. Det betyr at inntil 560 millioner kroner kan brukes til utbygging av fast tråløst bredbånd med hastighet på minst 100 megabit per sekund til husstander og bedrifter i distriktene.

Under 5G-auksjonen i høst forpliktet Altibox, Telenor og Telia seg til å bygge ut høyhastighetsbredbånd for til sammen 480 millioner kroner i distriktene. Nå har også Ice gitt beskjed om at de er med på satsingen, som går ut på at mobiloperatørene får rabatt på det de må betale for 5G-frekvensene, mot at de forplikter seg til å bygge høyhastighetsbredbånd i distriktene.

– Det er svært gledelig at også Ice blir med på denne satsingen. Dette er et krafttak som vil bety mye for innbyggere og næringsliv i områder som har et dårligere bredbåndstilbud i dag, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

5G-distriktspakken på 560 millioner kroner kommer i tillegg til regjeringens forslag om å bevilge 100 millioner kroner ekstra til fast bredbånd i distriktene, slik at det vanlige bredbåndstilskuddet kommer opp i over 300 millioner kroner neste år.

– Regjeringens mål er at alle skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen 2025. Med distriktspakken på 5G og mer statlige tilskudd til bredbåndsutbyggingen, vil vi få et betydelig løft på både mobil- og bredbåndsdekningen i distriktene fremover, sier Gram.

Før auksjonen hadde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) offentligjort en foreløpig oversikt over hvilke bygninger som ville være omfattet av ordningen, og vist til at denne informasjonen ville bli oppdatert i oktober, etter at blant annet resultater fra den seneste bredbåndsdekningsundersøkelsen forelå.

Den 29. oktober offentliggjorde Nkom en oppdatert oversikt. I denne forbindelse informerte Nkom om at det også var funnet grunn til å gjøre en mindre justering i metoden for å identifisere de aktuelle bygningene. Fordi denne justeringen har noe påvirkning på beslutningsgrunnlaget for å påta seg utbyggingsforpliktelse, og fordi justeringen ble foretatt etter at auksjonen var ferdig, fikk tilbyderen Ice anledning til å revurdere sin beslutning.

Nærmere detaljer om aksjonsresultatet og utbyggingsforpliktelsen finnes på hjemmesidene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.