Forsvarsministeren ber om fagmilitært råd

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har derfor i dag bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

"Et bredest mulig ordskifte om utfordringene vi står overfor er helt vesentlig. Det er fordi dette er et av de store spørsmålene i vår tid. Og fordi Norges sikkerhet og forsvar angår oss alle."

Hele Forsvarsministerens tale kan du lese her.

Oppdraget til forsvarssjefen (rammeskrivet) kan du lese her.


-Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk, sa forsvarsministeren (foto: Asgeir Spange Brekke).
Til toppen