På vei til Irak

Utviklingen i nord-Irak blir betegnet av FN som en humanitær katastrofe, og det er et akutt behov for nødhjelp. FN og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har etablert en luftbro inn til nord-Irak. Forsvaret vil fly inn nødhjelpsutstyr til flyktninger i nord-Irak.

En norsk Hercules vil delta i luftbroen inn til nord-Irak med nødhjelp. Her pakkes materiell fra Kirkens Nødhjelp før avreise. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD.

Utviklingen i nord-Irak blir betegnet av FN som en humanitær katastrofe, og det er et akutt behov for nødhjelp. FN og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har etablert en luftbro inn til nord-Irak. Forsvaret vil fly inn nødhjelpsutstyr til flyktninger i nord-Irak.

Luftforsvarets Hercules transportfly er klar for avgang til Erbil i nord-Irak. Tirsdag tar flyet av fra Gardermoen militære flyplass. –Jeg er glad for at vårt tilbud om hjelp til FN blir tatt i mot og at Forsvaret så raskt kan løse oppdraget, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
 
–Vi skal være en del av FNs luftbro til byen Erbil i nord-Irak. Vi skal fly inn nødhjelp og den første turen er med et vannrenseanlegg for Kirkens Nødhjelp, sier Rune Støtvig, som er sjef for 335-skvadronen på Gardermoen og leder oppdraget. – For oss er dette ikke en ny type oppdrag, og vi har god erfaring fra før. Utfordringene ligger i de operasjonsvise særegenhetene. Vi må skaffe oss en forståelse av området vi skal operere i, vi må vurdere trusselen og få en kulturforståelse, sier Støtvig.

Sjef for operasjonen Rune Støtvig
Sjef for operasjonen Rune Støtvig (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).

Norge tilbød seg å bidra i en internasjonal humanitær operasjon i Irak i midten av august. Nå er alt klart, første last med nødhjelp er lastet opp og Luftforsvarets personell på Gardermoen har fått klarsignalet til å sette i gang operasjonen. Det er rundt 30 personer som deltar direkte i det norske bidraget. Dette dreier seg om luftoperativt personell, teknisk personell og støttepersonell, som styrkebeskyttelse og oppdragsplanleggere.
 
-Jeg er glad for at deployering av et Hercules transportfly nå gjennomføres så raskt. Det er viktig for å kunne bidra til å hjelpe mennesker som er i akutt nød i nord-Irak, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
 
Sist gang Hercules-fly deltok i et rent humanitært bidrag var etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia jula 2004. I tillegg har Forsvaret deltatt med Hercules i Tactical Airlift Detachment (TAD) i Afghanistan. 

 

Til toppen