Stor interesse for norsk-polsk næringslivssamarbeid

EØS-midlene

Det ligger an til økt norsk-polsk samarbeid om utvikling av miljøteknologi i årene fremover. Det viser strømmen av søknader til det EØS-middelfinansierte programmet for grønn innovasjon.

Foto: Innovasjon Norge

Norsk næringsliv i Polen

Det er registrert rundt 300 selskaper med norske eierinteresser i Polen.

De fleste er små og mellomstore.

Handelen mellom Norge og Polen har økt kraftig de seneste årene, og Polen er nå blant Norges viktigste handelspartnere.

Gjennom EØS-midlene har Norge satt av om lag 150 millioner kroner til prosjekter som blant annet skal fremme norsk-polsk næringslivssamarbeid innen miljøvennlig teknologi og produktutvikling.

I februar åpnet utlysningen, og siden da har det vært en jevn strøm av søknader. Da fristen nylig gikk ut, var det kommet inn 84 søknader. 18 av dem hadde norsk partner.

Ett av formålene med EØS-midlene er å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Derfor gis søknader med norske partnere ekstra uttelling på rangeringslisten over de beste prosjektene.

I alt er det søkt om støtte til prosjekter for om lag 500 millioner kroner. Dette er mer enn tre ganger så mye penger som det er tilgjengelig i støtteprogrammet. Det blir derfor tøff konkurranse mellom dem som har søkt.

Innovasjon Norge behandler søknadene, og regner med å inngå de første prosjektkontraktene nærmere jul. Prosjektene som blir godkjent, kan pågå frem til 2017.

Mer informasjon:

Til toppen