Det palestinske statsbyggingsprosjektet under betydelig press

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Store, gjennomgripende tiltak må til for å snu den økonomiske trenden og styrke de palestinske institusjonene som giverne har vært med på å bygge opp i snart tre tiår. Jeg er glad for at partene på AHLC-møtet rapporterte om fremdrift på en rekke ulike områder og at giverne understreket at de fortsatt støtter to-statsløsningen. Nå gjelder det å få alle til å trekke videre i samme retning, sier utenriksminister Huitfeldt.

I ettermiddag ledet utenriksministeren et ministermøte i giverlandsgruppen for Palestina (Ad Hoc Liaison Committee, AHLC) i Oslo rådhus. Palestinas statsminister Mohammad Shtayyeh, Israels minister for regionalt samarbeid Esawi Frej og Jordans utenriksminister Ayman Safadi deltok. Representanter fra USA, EU, Russland, Egypt og andre sentrale land, FN, Verdensbanken og IMF deltok også. Formålet med giverlandsgruppen er å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en palestinsk stat innenfor en fremforhandlet to-statsløsning.

- Det er positivt at palestinske og israelske ministre har gjenopptatt kontakten. Jeg håper at dette kan føre til konkrete tiltak som bedrer palestinernes hverdag. Det er også viktig at partene unngår handlinger som kan føre til en negativ dynamikk, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den palestinske selvstyremyndigheten står overfor betydelige budsjettmessige og andre utfordringer. Selv om økonomien viser tegn til forbedring etter pandemien, er det fortsatt svak vekst, utbredt arbeidsledighet og enorme investeringsbehov. Den palestinske selvstyremyndigheten svekkes blant annet av begrenset handlingsrom under okkupasjonen, store budsjettunderskudd og sterkt redusert bistand. Palestina er fortsatt splittet politisk. Mangelen på en politisk horisont i den israelsk-palestinske konflikten preger situasjonen.

- Etter to år med digitale møter har det vært et sterkt ønske fra både israelsk og palestinsk side om å samles fysisk. I det siste har partene gjenopptatt dialogen mellom seg på høyt politisk nivå. Dette gir ny dynamikk og håp om fremdrift. Mange understreker at dette møtet ikke kunne ha kommet på et bedre tidspunkt, sier utenriksministeren.

Den humanitære situasjonen i Gaza er fortsatt svært dårlig, ikke minst etter konflikten i mai. Elektrisitets- og vannforsyningen må styrkes. Rammevilkårene for vareimport og eksport må bli bedre. Flere palestinere må få tilgang til jobb både i Palestina og i Israel. Giverstøtte må økes og gjøres mer forutsigbar.

Bekymring for økonomien og den humanitære situasjonen var gjentakende temaer i møtet. Flere påpekte dessuten at fundamentale rettigheter i Palestina er under press fra flere hold, ikke minst på grunn av okkupasjonen.

- Det er viktig å opprettholde fokuset på godt styresett og respekt for menneskerettighetene. Derfor advarte jeg mot handlinger som innskrenker handlingsrommet til sivilt samfunn og den politiske opposisjonen, sier Huitfeldt.