Flere saker om temaet

Viser 1-20 av 56146 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

  17.01.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven. Bruk av geografisk informasjon bidrar til en kunnskapsbasert forvaltning og effektive

 • Jan Tore Sanner ny kunnskaps-og integreringsminister og Iselin Nybø ny forsknings-og høyere utdanningsminister

  17.01.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Jan Tore Sanner er utnevnt til ny kunnskaps-og integreringsminister og Iselin Nybø er utnevnt til forsknings-og høyere utdanningsminister i Kunnskapsdepartementet.

 • Ansvarsområder og oppgaver i JD

  17.01.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, asyl og innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

 • Trine Skei Grande ny kulturminister

  17.01.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  - Kulturpolitikken er viktigere enn noensinne. Den trenger vi for å skape det inkluderende samfunnet vi skal lage. Kultur er viktig som fellesskapsbygger og en viktig drivkraft i omstillingen av Norge, sier den nyutnevnte kulturministeren Trine Skei

 • Endringer blant de politiske rådgiverne

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter endringene i regjeringen i dag, har Statsministerens kontor gjort endringer blant de politiske rådgiverne.

 • Linda Hofstad Helleland er ny barne- og likestillingsminister

  17.01.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  BLD fikk i dag ny statsråd, statssekretær og politisk rådgiver.

 • Organisasjonskart for Utenriksdepartementet

  17.01.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementets organisasjonskart (pr. januar 2018) gir en oversikt over avdelinger og seksjoner i departementet.

 • Seks ledige stillinger i Ocha

  17.01.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) har ledig seks sentrale lederstillinger.

 • Åse Michaelsen er ny eldre- og folkehelseminister

  17.01.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Åse Michaelsen ble 17. januar utnevnt til ny eldre- og folkehelseminister i Helse- og omsorgsdepartementet.

 • Ola Elvestuen er ny klima- og miljøminister

  17.01.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Ola Elvestuen ble i statsråd i dag utnevnt til ny klima- og miljøminister.

 • Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser i departementene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.

 • Nett-tv

  Endringer i regjeringen

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

 • Endringer blant statssekretærene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  I forbindelse med endringene i regjeringen i dag, er det i ekstraordinært statsråd gjort endringer blant statssekretærene.

 • Endringer i arbeidsdelingen mellom departementene

  17.01.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Regjeringen endrer departementsstrukturen. Endringene vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2018. I påvente av det overtar statsrådene allerede nå ansvaret for saksområdet som skal flyttes til deres departement.

 • Næringsdelegasjon følger landbruks- og matminister Dale til Berlin

  17.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har invitert med seg en bredt sammensatt næringsdelegasjon til et dialogseminar og til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin 18. og 19. januar. Tema for årets delegasjon blir hva som må til

 • Organiseringen av ubåtprosjektet

  17.01.2018 Artikkel Forsvarsdepartementet

  Ubåtprosjektet er et investeringsprogram i Forsvarsdepartementet, som ledes av Avdeling for økonomi, styring og investeringer (FD III).

 • Hvorfor er Tyskland valgt som samarbeidspartner?

  17.01.2018 Artikkel Forsvarsdepartementet

  Det er det helhetlige tilbudet som har vært avgjørende for vårt valg. Både det franske og tyske verftet vi har arbeidet opp mot, leverer svært gode ubåter. Det tyske tilbudet om et helhetlig samarbeid gir gode muligheter for norsk industri, og det

 • Hvorfor kjøper vi ikke fler enn fire ubåter?

  17.01.2018 Artikkel Forsvarsdepartementet

  Fire ubåter blir regnet som helt nødvendig for å videreføre et robust ubåtvåpen og for å ha et bærekraftig kompetansemiljø.

 • Hvor mye koster ubåtene?

  17.01.2018 Artikkel Forsvarsdepartementet

  Stortinget har vedtatt å anskaffe fire nye ubåter med en kostnadsramme på 41 370 millioner norske kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

 • Når får vi ubåtene?

  17.01.2018 Artikkel Forsvarsdepartementet

  En anskaffelse av nye ubåter vil gå over et tiår med leveranse av første ubåt om lag sju år etter bestilling, og påfølgende ubåter levert med en takt på én hvert år. For å sikre at ubåtkapasiteten opprettholdes, planlegges det med at det inngås en