Flere saker om temaet

Viser 1-20 av 58087 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Dale hjå tørkeramma bønder i Vestfold

  20.07.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har vitja Jon Hermann Woll-Hansen i Re i Vestfold.

 • Nye initiativ i utviklingspolitikken

  20.07.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Verden må endre kurs, og Norge har tatt en global lederrolle.

  Av: Utviklingsminister Nikolai Astrup kronikk i Dagbladet, 20. juli

 • Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning

  20.07.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018, samme dag som beslutningen som innlemmer forordningen i EØS-avtalen trådte i

 • Ishavskatedralen i Tromsø 20. juli 2018: Minneord under Jan Henry T. Olsens bisettelse

  20.07.2018 Tale/innlegg Nærings- og fiskeridepartementet

  - Jan Henry har mye av æren for at livet i havet fortsatt er den fremste kilden til liv på land. Han hadde bredt smil, varmt hjerte og lyst hode, sa fiskeriminister Per Sandberg under sin forgjengers bisettelse.

  Av: Fiskeriminister Per Sandberg

 • Autonome skip

  20.07.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Automatisering av system på skip er allerede i økende bruk, og Norge er ledende på feltet med flere opprettede testområder langs kysten.

 • Regjeringens havpolitikk

  20.07.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  OECD anslår at det vil skapes 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030 i havrelaterte næringer, og at havøkonomiens totale verdiskaping vil dobles innen 2030.

 • Maritim næring

  20.07.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Skipsfarten er en av Norges eldste næringsaktiviteter og sysselsetter i dag rundt 90 000 personer og skaper verdier for til sammen 140 mrd. kroner.

 • Ny personopplysningslov 20. juli

  20.07.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

 • Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2018

  20.07.2018 Artikkel Radikalisering

  Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2018 avholdes i Bergen den 24. oktober. Sted for konferansen er Universitetsaulaen i Bergen.

 • Tadsjikistan - reiseinformasjon

  20.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Tadsjikistan er et forholdsvis trygt land, men naturkatastrofer og uroligheter forekommer. Det kreves særlig tillatelse for innreise til provinsen Gorno-Badaksjan.

 • Minnearrangementer

  20.07.2018 Artikkel Etter 22. juli

  Informasjon om minnemarkeringer 22. juli 2018. Listen oppdateres jevnlig i alfabetisk rekkefølge etter kommune/fylke. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med pårørende og andre berørte, å ta stilling til hvordan lokale markeringer kan

 • Avstemming i miljøkomiteen i Europaparlamentet om en kommende resolusjon om plast

  19.07.2018 Rapport Utenriksdepartementet

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

 • Utlyste tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet

  19.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Fra UDs budsjett fordeles over 30 milliarder kroner til norske og utenlandske mottakere.

 • Internasjonal kulturfremme - kunngjøringstekst

  19.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ordningens mål er å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter og kontaktflate og bidra til at norsk kultur er en del av den globale utviklingen innenfor de ulike kulturfeltene.

 • Presseinvitasjon: Dale inviterer jordbruket til møte om tørke og avlingssvikt

  19.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til eit møte måndag 23. juli for å gå gjennom situasjonen med tørke og avlingssvikt, og korleis jordbruket samarbeider for å sikre størst mogleg

 • Sommerserie i samarbeid med HANEN: Osteprodusent fra Oppland til Oste-VM

  19.07.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Osteprodusent og innehaver av Thorbjørnrud hotell, Olav Lie-Nilsen, er   opptatt av gode råvarer og kortreist mat. I november deltar han på Oste-VM i Bergen og skal være med på å vise fram bredden i norsk ost.

 • Diplomat in Norway

  19.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  The purpose of this booklet is to provide information to diplomats and their families on how the various privileges and immunities under the Vienna Conventions are implemented in Norway, and to offer other information.

 • Tyrkia - reiseinformasjon

  19.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Tyrkia har gått over til et nytt politisk system etter president- og parlamentsvalget 24. juni 2018. Unntakstilstanden er opphevet, men det er for tidlig å si hva dette innebærer for de mange tiltakene iverksatt de siste to årene. Det sørøstlige

 • Takk til brannmannskapene

  19.07.2018 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  - Jeg vil gi honnør til mannskapene som har kjempet mot skogbranner over hele Sør-Norge, sier statssekretær Knut Morten Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet.

 • Turkmenistan - reiseinformasjon

  19.07.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Turkmenistan er generelt et trygt land å reise i. Reisende bør alltid ha med legitimasjon, være forsiktige med hva man tar bilder av og respektere lokale lover og skikker.