Flere saker om temaet

Viser 1-20 av 58533 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lene Grenager tildelt Arne Nordheims komponistpris for 2018

  20.09.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Komponisten og cellisten Lene Grenager er tildelt Arne Nordheims komponistpris for 2018. Prisen blei overrekt av kulturminister Trine Skei Grande torsdag 20. september, under Ultimafestivalen. Prisvinnaren får 200 000 kroner og eit diplom.

 • 50 år med universitet i Tromsø

  20.09.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Da UiT ble etablert for 50 år siden, var det noen som litt nedlatende omtalte det som et "distriktspolitisk eksperiment". Det var i så fall et svært vellykket eksperiment, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i forbindelse med

 • Tildelingsrunden 2018 avsluttet: Restauksjonen av laksetillatelser fullført

  20.09.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har nå fullført siste auksjon av laksetillatelser. Dette var tillatelsene som gjensto etter hovedauksjonen i juni. Med dette er den første tildelingsrunden med det nye trafikklyssystemet avsluttet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik

 • Lansering av rapport: Sårbarhet og styrke

  20.09.2018 Tale/innlegg Barne- og likestillingsdepartementet

  Innlegg holdt 10. september, ved lanseringen av NOVA-rapporten «Sårbarhet og styrke» - om unge minoritetsjenter som opplever sterk sosial kontroll og vold hjemme.

  Av: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

 • Arv etter foreldre

  20.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Orientering for deg som nylig har mistet din far eller mor, og som gjerne vil vite hvilke rettigheter og plikter du har som arving.

 • Nyttig tomtefesteinformasjon

  20.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Om endringer i tomtefestelovens regler om festeavgift.

 • Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

  20.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

 • Redegjørelser og innlegg i Stortinget

  20.09.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du en oversikt overregjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

 • Innlegg i Stortingets europautvalg 20. september

  20.09.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på møtet i Stortingets europautvalg 20. september 2018.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Stortinget, 20. september

 • NRK-relaterte saker/regelverk

  20.09.2018 Artikkel Kulturdepartementet

  Vedtekter, NRK-plakaten m.m. NRKs vedtekter - sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2017 (.pdf) NRK-plakaten (.pdf) NRK-plakaten gir et samlet uttrykk for NRKs

 • Program for lokaldemokratikonferanse

  20.09.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Program og innledere på konferansen Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Roma

  20.09.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ambassaden i Roma tilbyr tre studentpraktikantplasser våren 2019 for å arbeide med henholdsvis italiensk politikk og økonomi, fremme av norsk kultur i Italia, samt FN-spørsmål.

 • Rwanda - reiseinformasjon

  20.09.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  De fleste reiser til Rwanda gjennomføres uten spesielle problemer, og landet anses generelt som trygt å reise i. Væpnede grupper har med ujevne mellomrom oppholdt seg i nærheten av grensen til Den demokratiske republikken Kongo (DRK) og Burundi. Det

 • Kuwait - reiseinformasjon

  20.09.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Kuwait regnes som et relativt trygt land å reise i. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør likevel utvise normal forsiktighet. Kuwait er et muslimsk land og besøkende bør respektere de lokale normer og regler.

 • Høring – forskrifter til gjennomføring av tredje energimarkedspakke

  20.09.2018 Høring Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet sender på høring tre notater med forslag til forskrifter til gjennomføring av den tredje energimarkedspakken. I løpet av oktober tar departementet sikte på å sende et fjerde notat på høring om endringer i

  Høringsfrist: 20.12.2018 Status: På høring

 • Smart spesialisering og plan- og bygningsloven

  20.09.2018 Artikkel Smart spesialisering

  I Norge er det plan- og bygningsloven fra 2008 som setter rammene for regional planlegging. Regional planlegging skal etter loven fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal bidra

 • Fylkeskommunenes roller i smart spesialisering

  20.09.2018 Artikkel Smart spesialisering

  Smart spesialisering gir regionale myndigheter verktøy til å stimulere utvikling av næringsmuligheter bygget på og i tilknytning til regionens fortrinn.

 • Smart spesialisering i EU

  20.09.2018 Artikkel Smart spesialisering

  Smart spesialisering er EUs metode for utvikling i alle typer regioner. EU har iverksatt omfattende tiltak for å redusere ulikhet og styrke de svakeste regionene. Denne samhørighetspolitikken (cohesion policy) blir finansiert gjennom flere fond:

 • Entreprenørielle oppdagelser

  20.09.2018 Artikkel Smart spesialisering

  Prosessene for å finne fram til måter å videreutvikle spesialiseringene blir kalt entreprenørielle oppdagelsesprosesser. De tar utgangspunkt i at ingen aktører alene ser alle mulige videre utviklingsveier. Men når bedrifter, forskere og andre

 • Sentrale begreper

  20.09.2018 Artikkel Smart spesialisering

  Region Begrepet region blir her brukt om geografiske områder som er mindre enn et land, når det ikke har avgjørende betydning om det er kommuner, kommuneregioner, fylker eller landsdeler det er snakk om. Regioners spesialiseringer Spesialiseringene

Til toppen