Flere saker om temaet

Viser 21-40 av 59504 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fylkesnytt fra Buskerud 3/2018

  14.11.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Buskerud er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om fjellmat og fjellopplevelser fra Buskerud som deltar på Grüne Woche 2019.

 • Høring - endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.)

  14.11.2018 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringen omhandler vergemål for personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midlene til personer under vergemål, klage- og begjæringsrett i saker om vergen, vergegodtgjøring, forhåndsvarsel i vergemålssaker, tilgangen til opplysninger

  Høringsfrist: 14.02.2019 Status: På høring

 • Signerte felles visjon for videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet

  13.11.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Under nordisk forsvarsministermøte i Oslo tirsdag 13. november, skrev de nordiske ministrene under en felles visjon og handlingsplan for det nordiske forsvarssamarbeidet. - I lys av en mer uforutsigbar og utfordrende sikkerhetssituasjon i vår del av

 • Norge slutter seg til FNs migrasjonsplattform

  13.11.2018 Nyhet Statsministerens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  - Migrasjon er en stor utfordring for verdens land, derfor trenger vi et felles utgangspunkt for det politiske arbeidet for å håndtere migrasjon bedre. Det er enighet om at strømmen av irregulære migranter må bringes under kontroll, sier

 • Воинские захоронения

  13.11.2018 Artikkel Kulturdepartementet

  Захоронения иностранных солдат и военнопленных времен первой и второй мировых войн охраняются и содержатся в Норвегии государством. Общая ответственность за эту задачу возложена на Министерство культуры.

 • Tyvstartet villaksåret 2019

  13.11.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I 2019 feirer alle verdens villaksnasjoner det internasjonale villaksåret. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen startet markeringen med stamlaksfiske i Drammenselva.

 • Olje- og gassnæringen: Norges stolthet

  13.11.2018 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holdt dette innlegget under LOs olje- og gasskonferanse i Bergen den 13. november 2018.

  Av: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg LOs olje- og gasskonferanse

 • Enklare å sjekke om førarkort er gyldig

  13.11.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa er opptatt av å forenkle og modernisere kvardagen til folk flest. Derfor er det flott at Statens vegvesen no har laget ein løysning som gjer det enkelt å sjekke om den du lånar ut bilen din til har gyldig førarkort. Dette er bra for den

 • Vi og havet

  13.11.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale til Agenda Nord-Norge i Svolvær, 13. november 2018.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Diskuterte brexit med den britiske handelsministeren

  13.11.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte sin kollega, handelsminister Liam Fox i London mandag 12. november for å snakke om brexit.

 • Åpningsinnlegg under Nasjonal konferanse for tros- og livssynsfrihet

  13.11.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpnet den nasjonale konferansen om hvordan Norge kan bidra til å fremme tros- og livssynsfrihet i land der friheten til å utøve egen tro er under press.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Oslo, 12. november

 • Høring av utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre

  13.11.2018 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  Departementet foreslår at medisinske kvalitetsregistre skal reguleres i en egen forskrift. Medisinske kvalitetsregistre er registre hvor opplysninger om resultater av helsehjelp til en avgrenset pasientgruppe samles inn og behandles. Hovedformålet

  Høringsfrist: 20.02.2019 Status: På høring

 • Ny rapport om internasjonal omsetning fra norsk leverandørindustri

  13.11.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Den internasjonale omsetningen til norsk leverandørindustri var på 100 milliarder norske kroner i 2017.

 • Presseinvitasjon: Wara på åpning av Røde Kors' beredskapssentral

  13.11.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara deltar i morgen, onsdag, på åpningen av Røde Kors' beredskapssentral.

 • Team i Regionalpolitisk avdeling

  13.11.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ekspedisjonssjef: Anne Karin Hamre ____________________________________________________________ 1. Den nye fylkeskommunen Teamet har ansvaret for utviklingen av regionalpolitikken i de nye fylkeskommunene. Utvikle innholdet i

 • Svar på spørsmål om reaksjoner mot Tanzania

  13.11.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge har kommet med noen reaksjoner mot Tanzania etter den varslede jaken på homofile som guvernøren i Dar es Salaam vil starte.

 • Modell- og metodeutvalg for kunstnerundersøkelser etablert

  13.11.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med kunstnermeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om innrettingen av fremtidige undersøkelser av kunstneres arbeids- og levekår.

 • Lisbeths solskinnshistorie

  13.11.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Lisbeths drøm om å få fast jobb gikk i oppfyllelse!

 • Nasjonale eksperter

  13.11.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland.

 • Avgjørelser fra Karantenenemnda

  13.11.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Brev fra Karantenenemnda.

Til toppen