Flere saker om temaet

Viser 21-40 av 60445 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Oppdragsdokument

  15.01.2019 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og

 • Tildelingsbrev og årsrapportar – Arbeids- og sosialdepartementet

  15.01.2019 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  For å lettare sjå samanhengen mellom styring, ressursbruk og resultat i statlege verksemder vil du finne både tildelingsbrev til verksemdene og årsrapportar frå verksemdene på denne sida. Tildelingsbrev vert lagt ut i byrjinga av januar for

 • Oljeindustripolitisk seminar: Norsk oljepolitikk

  15.01.2019 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holdt dette innlegget under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord den 15. januar 2019

  Av: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg Oljeindustripolitisk seminar

 • Plan for videreutvikling av Gullfaksfeltet

  15.01.2019 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fikk i dag overrakt endret plan for utbygging og drift (PUD) for videreutvikling av Gullfaksfeltet.

 • 10 år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  15.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norges kulturlandskap viser fram vår kulturhistorie, har et stort biologisk mangfold og tilbyr både nordmenn og tilreisende unike naturopplevelser. Norges særegne landskap kan bidra til at flere får øynene opp for Norge som en attraktivt

 • Samferdselsdepartementet har mottatt utredning om ny organisering av Statens vegvesen

  15.01.2019 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselssektoren har gjennomgått en rekke reformer de siste årene, og omfattende prosesser som berører Statens vegvesen, er i gang. I dag har Statens vegvesen levert en utredning om fremtidig organisering. Etaten anbefaler å gå fra dagens

 • Benin - reiseinformasjon

  15.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Sikkerhetsutfordringene i Benin er relativt begrenset. Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert i form av tyverier. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man

 • TFO 2018 – Ny rekordhøy tildeling for videre utforskning av norsk sokkel

  15.01.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet tilbyr 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2018 (TFO 2018).

 • Ny samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier

  15.01.2019 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  - Vi må tenke nytt, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Hun vil ha større samarbeid mellom sosiale entreprenører, frivillige, næringslivet og det offentlige.

 • Norge støtter nytt fond mot organisert kriminalitet

  15.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statssekretær Audun Halvorsen møtte i dag Mark Shaw, direktøren for Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI). Utenriksdepartementet inngikk nylig en avtale med GI om støtte på inntil 38 millioner kroner til fondet Civil Society

 • Frivilligsentraler

  15.01.2019 Artikkel Kulturdepartementet

  Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.

 • Eriksen Søreide met with foreign minister Aidarbekov, Kyrgyz Republic

  15.01.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  The Foreign Minister of the Kyrgyz Republic, Chingiz Aidarbekov, paid an official visit to Norway on 15 January. In Oslo, he met with the Norwegian Foreign Minister, Ine Eriksen Søreide.

 • Sykehustalen 2019

  15.01.2019 Tale/innlegg Helse- og omsorgsdepartementet

  Av: Helseminister Bent Høie

 • Helseministerens krav til sykehusene i 2019

  15.01.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Kortere ventetider innen psykisk helsevern og raskere omstilling i helsetjenesten. Dette var helseministerens viktigste krav til sykehusene i årets sykehustale.

 • – Alle nye studentboliger skal være grønne

  15.01.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Statsråd Iselin Nybø vil la klimaavtrykket avgjøre om et studentboligprosjekt får støtte eller ikke.

 • Beltevogn brøt gjennom isen

  15.01.2019 Artikkel Forsvarsdepartementet

  SHF har iverksatt undersøkelse etter at en BV206 beltevogn 5. desember 2018 brøt gjennom isen og ble stående på grunt vann i Mauken skytefelt.

 • Ansatte ved EU-delegasjonen

  15.01.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norges delegasjon til EU ledes av ambassadør Rolf Einar Fife. Her finner du kontaktinformasjon til alle medarbeidere ved EU-delegasjonen i Brussel og noen stikkord om hvilke fagområder den enkelte jobber med.

 • Helikoptervelten 24. november med AW101 på Sola flystasjon

  15.01.2019 Artikkel Forsvarsdepartementet

  Undersøkelsen er avsluttet.

 • Juryen for prisen Attraktiv by

  15.01.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Juryen for perioden 2015-2018 har bestått av Erling Dokk Holm, Peter Butenschøn, Heidi Ramsvik, Ulrika Staugaard, Elisabeth Sjo Jespersen og Michael Fuller-Gee.

 • Kontaktkonferansen 2019

  15.01.2019 Tale/innlegg Kunnskapsdepartementet

  - Gjennom å satse på kunnskap, kompetanse og forskning har vi muligheten til å fortsette å være et lykkeland, sa statsråd Iselin Nybø i sin åpningstale under Kontaktkonferansen 2019.

  Av: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Til toppen