Flere saker om temaet

Viser 21-40 av 58487 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinvitasjon: Innspillsmøte om ny eierskapsmelding

  18.09.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møter onsdag 19. september aktører i kapitalmarkedet for å få innspill til den nye eierskapsmeldingen som nå er under arbeid.

 • Økning i antall lærekontrakter for tredje år på rad

  18.09.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Nye, foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall lærekontrakter øker for tredje år på rad. Samtidig viser tall fra NHOs kompetansebarometer at deres medlemsbedrifter i større grad etterspør fagarbeidere enn folk med høyere utdanning.

 • Starter arbeidet med ny langtidsplan

  17.09.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret.

 • Justeringer av kommune- og fylkesgrenser

  17.09.2018 Artikkel Kommune- og regionreform

  Flytting av et område fra én kommune til en annen, kalles grensejustering. I forbindelse med kommunereformen er det mange steder kommet lokale initiativ om grensejusteringer.

 • Aps alternative verdensbilde

  17.09.2018 Tale/innlegg Arbeids- og sosialdepartementet

  De fleste har faste jobber, 9 av 10 arbeidstakere trives på jobb, og Norge er i verdenstoppen på arbeidsmiljø. Likevel mener Ap at Norge går mot et løsarbeidersamfunn. Aps verdensbilde henger ikke på greip.

  Av: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Kronikk, NRK Ytring

 • Entreprenørielle oppdagelser

  17.09.2018 Artikkel Smart spesialisering

  Prosessene for å finne fram til måter å videreutvikle spesialiseringene blir kalt entreprenørielle oppdagelsesprosesser. De tar utgangspunkt i at ingen aktører alene ser alle mulige videre utviklingsveier. Men når bedrifter, forskere og andre

 • Program for lokaldemokratikonferanse

  17.09.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Program og innledere på konferansen Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

 • IEA presenterte nye analyser av gassmarkedet og energiinvesteringer

  17.09.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Nær 100 analytikere og andre interesserte deltok fredag morgen på et energimarkedsseminar i Olje- og energidepartementet der det internasjonale energibyrået (IEA) la fram sine siste rapporter om det globale gassmarkedet og globale investeringer i

 • Rettshjelp, verger og advokater

  17.09.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Fri rettshjelp Ordningen med fri rettshjelp er en sosial støtteordning. Den har som formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomi til å betale for rettshjelp i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning.

 • Nett-tv

  Regjeringa sin nasjonale integreringskonferanse

  17.09.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskaps-og integreringsminister Jan Tore Sanner inviterer til regjeringa sin nasjonale integreringskonferanse onsdag 19.september 2018. Statsminister Erna Solberg opnar konferansen.

 • Presseinvitasjon: Hoksrud åpnar solcelleanlegg på Averøya

  17.09.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud åpnar 18. september solcelleanlegg på fjøset til Finn Roger Trodal på Averøya. Seinare på dagen har han eit treff med sauenæringa i Fræna.

 • Kronikk i VG 17. september 2018: Den videre utviklingen av Forsvaret

  17.09.2018 Tale/innlegg Forsvarsdepartementet

  Denne kronikken fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om en ny langtidsplan (LTP) sto på trykk i VG 17. september 2018.

  Av: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

 • Elvestuen til G7-landenes miljøtoppmøte

  17.09.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er invitert til G7-landenes miljøministermøte i Halifax, Canada 19. - 21. september. Her skal han bl.a. signere G7-landenes erklæring om å bekjempe marin forsøpling.

 • Ny tidsånd for tilbakeføring av kulturgjenstander

  17.09.2018 Artikkel Kulturdepartementet

  Det er for tiden et viktig internasjonalt fokus på tilbakeføring av viktig kulturarv til sine opprinnelsesland, uavhengig av hvilke lovmessige forpliktelser som måtte gjelde.

 • Reduserte antibiotikaforbruket til husdyr med 10 prosent på fem år

  17.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har nådd målet om å redusere forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr innen 2020. Det viser den ferske NORM-VET rapporten som tar for seg antibiotikaresistens i fôr, dyr og næringsmidler.

 • Nyttig informasjon om lokaldemokratikonferansen

  17.09.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner - 25. og 26. september 2018 i Trondheim.

 • Kort høringsfrist: forslag til forskriftsendring – midlertidig videreføring av forsøksordning for mer effektiv felling av jerv

  17.09.2018 Høring Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det foreslås at bestemmelsene i §§ 29a og 34 om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på

  Høringsfrist: 08.10.2018 Status: På høring

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Addis Abeba

  17.09.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske ambassaden i Addis Abeba tilbyr to praktikantplasser våren 2019.

 • Foreslår videreføring av prøveordning for jerv

  17.09.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet foreslår en midlertidig videreføring av adgangen til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv, og elektronisk overvåking av fangstbås. Adgangen til dette falt bort 15. februar 2018.

 • Innspill til Karriereveiledningsutvalget

  17.09.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Se innspillene som har kommet inn i arbeidet med NOU 2016:7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn.

Til toppen