Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tsjekkia - reiseinformasjon

Tsjekkiske myndigheter har innført flere innskjerpede tiltak mot spredning av koronaviruset. Fra mandag 16. mars kl. 00:00 stenges grensen for alle utlendinger, ikke bare for personer fra Norge og de 14 øvrige statene som har vært definert som «risikoland». For mer informasjon om koronavirus og reiserestriksjoner, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. APRIL - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Snarveier:

Sikkerhet

Tsjekkia er et stort sett problemfritt land for norske tilreisende. Sikkerhetssituasjonen i landet er god. Vær likevel oppmerksom på lommetyver og trafikkforhold, bl.a. høy fart hos enkelte bilister. Kommunikasjon med tsjekkere kan være utfordrende da kjennskapen til engelsk er begrenset, særlig utenfor Praha. Helsesituasjonen er rimelig god. Medbring gyldig reisepass og europeisk helsetrygdkort. Husk reiseforsikring!

Risikoen for terrorhendelser i Tsjekkia anses som lav. Vinningskriminalitet er den vanligste formen for kriminalitet overfor tilreisende. Dette gjelder for det meste lommetyver i hovedstaden Praha. Ambassaden konstaterer at det særlig i turistsesongen (mai-september, jul / nyttår, påske) er et stort antall tyverier. Det registreres jevnlig lommetyverier, tyveri fra hotellrom, veskenapping, biltyveri og tyveri av reisegods fra bil, osv.

Politiet ber turister utvise særlig forsiktighet bl.a. i områder rundt byens historiske severdigheter; på trikk, buss, undergrunnsbane, Praha lufthavn og på byens kaféer, restauranter og nattklubber. Det advares også mot biltyver som oppsøker ubevoktede parkeringsplasser rundt hoteller og pensjonater, og biltyver som venter på bensinstasjoner og rasteplasser og utnytter at reisende ofte etterlater nøkler i bilen eller unnlater å sette på bilalarm ved korte stopp for å fylle bensin eller spise.

Dersom du blir frastjålet pass eller andre verdisaker, er det viktig å melde fra til politi og forsikringsselskap så fort som mulig. Ved politistasjonen Jungmannovo náměstí 9, Praha 1, like ved Václavské náměstí, er det som regel engelsktalende tolker tilstede.

Sentralnummer politi: +420 974 821 111
Politistasjon Jungmannovo namesti 9: +420 974 851 750
Forsikringsselskapet vil kunne hjelpe deg videre. 

SOS-International er de skandinaviske forsikringsselskapers serviceorgan når det gjelder skader i utlandet. Selskapet bistår forsikringstakerne. Hvis ditt forsikringsselskap er med i denne ordningen, kan det også være nyttig å snakke med dem. 

For å hindre at noen misbruker bankkortet, er det viktig å stenge det så fort som mulig. Bankenes meldingstjeneste har en felles sperretjeneste for alle norske banker og sperretjenesten er åpen hele døgnet. Bankenes meldingstjeneste har telefon +47 22 21 40 55 

Hvis du ikke lenger har passet ditt, kan ambassaden bistå med å utstede et enveis reisedokument (700 CZK) hvis du skal tilbake til Norge via andre Schengen-land, eventuelt et nødpass (1.500 CZK). Ambassaden er åpen mandag til fredag, fra 09.00 til 16.00. 

Den vanligste måten å overføre penger fra Norge er gjennom bank. Det er også mulig å benytte seg av selskaper som f.eks. Western Union eller liknende. Pengene kommer frem minutter etter at overføringen er godkjent, og mottakerne kan hente dem med en gang. Tjenesten er kostnadsbelagt.

Høye hastigheter er utbredt i trafikken i Tsjekkia. Tilreisende bes om å være oppmerksomme på mulige uforsiktige eller hensynsløse bilførere, både i byer og på landeveiene.  

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Tsjekkia, oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Tilreisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan innebære store konsekvenser for deg eller din familie.

Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd, og vær blant annet oppmerksom på følgende:

 • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
 • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?
 • De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.
 • Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør du tenke igjennom hva du skal gjøre og hvordan du skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør du også ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd.
 • Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

Lokale nødnumre: SOS  112.
Alternativt: Brann 150, ambulanse 155, politi 158, bypoliti 156, bilulykke 154.

I krise og nødssituasjon kan ambassaden kontaktes mandag til fredag, fra 09.00 til 16.00. Ambassadens telefonnummer er +420 257 111 500.

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: [email protected]


Innreise

Tsjekkiske myndigheter har med virkning fra 30. mars kl. 00:00 åpnet opp for transitt gjennom Tsjekkia for utenlandske borgere som evakuerer til sitt hjemland. Dette har tidligere ikke vært tillatt. Personer som planlegger å transittere gjennom Tsjekkia, må i god tid ta kontakt med ambassaden, som må underrette tsjekkiske myndigheter.  

Ytterligere informasjon finner du her:

 • As of March 30, 2020 (0:00), the following rules for transit of foreign nationals (including EU citizens) through the Czech Republic have been established due to the state of emergency. Transit is only allowed for one-time evacuations/repatriations to countries of origin, not for travels for other purposes.
 • These rules apply to evacuations/repatriations taking place both at the Prague Airport as well as all land borders. They apply to collective evacuations/repatriations organized by the Ministry of Foreign Affairs as well as individual evacuations.
 • Transit is only possible after a diplomatic note is sent by a relevant embassy in Prague to the Minstry of Interior at least 24 hours in advance before the planned entry to the Czech Republic.
 • The note must contain the following information: name and surname of the transiting persons, their date of birth, travel ID number, indication of the date and place of entry and exit from the Czech Republic, the means of transport (incl. number plate) used and the planned route within the Czech Republic.
 • Transiting persons must carry with them a copy of this note when entering the Czech Republic and for the whole duration of their transit.
 • During transit through the Czech Republic, all persons must wear a face mask or cover their face (nose and mouth) and follow all other rules set by the Government for the duration of the state of emergency. In the case of land transit, stops must be limited to minimum.
 • Previously established rules for bus drivers who are sent to the Czech Republic for the purpose of evacuations remain valid.
 • It is no longer necessary to fill in a sworn statement of transit.
 • Regjeringen har med virkning fra mandag 16/3 kl. 00:00 besluttet å stenge grensen for alle utlendinger, og altså ikke bare for personer fra Norge og de 14 øvrige statene som er definert som «risikoland».
 • Utlendinger med oppholdstillatelse i landet vil også etter mandag 16/3 kl. 00:00 få innreise, men pålegges hjemmekarantene etter retur til Tsjekkia dersom de kommer fra Norge eller en av 14 øvrige statene som er definert som «risikoland». Til nå har tvungen hjemmekarantene bare berørt tilreisende fra Nord-Italia.
 • Regjeringen har med virkning fra 30. mars 2020 (kl 00:00) følgende regler for transitt av utenlandske statsborgere (inkludert EU-borgere) gjennom Tsjekkia som er etablert på grunn av unntakstilstanden. Transitt er bare tillatt for engangsevakueringer / hjemtransport til opprinnelsesland, ikke for reiser til andre formål.
 • Disse reglene gjelder evakueringer / hjemtransport som finner sted både fra Praha internasjonale lufthavn så vel som ved alle landegrenser. De gjelder kollektive evakueringer / hjemsendelser organisert av Utenriksdepartementet samt individuelle evakueringer.
 • Transitt for norske borgere er bare mulig etter at en diplomatisk note er sendt av den norske ambassaden i Praha minst 24 timer i forveien til tsjekkiske myndigheter før den planlagte innreisen til Tsjekkia.
 • Ambassaden vil trenge navn og etternavn til de reisende, fødselsdato, passnummer, angivelse av dato og sted for inn- og utreise fra Tsjekkia, beskrivelse av transportmiddelet som benyttes (inkludert nummerplate på bil ) og oversikt over den planlagte ruten i Tsjekkia.
 • Personer i transitt må ha med mottatt kopi av nevnte note fra ambassaden i Praha når de kommer inn i Tsjekkia og vise til den under reisen de har i transitt i Tsjekkia. Noten skannes og sendes aktuelle personer på epost. Den må så skrives ut og medbringes under reisen.
 • Under transport gjennom Tsjekkia må alle personer ha på seg en ansiktsmaske eller dekke ansiktet (nese og munn) og følge alle andre regler som er fastsatt av tsjekkiske myndigheter under unntakstilstanden. Ved landtransport må pauser/stopp begrenses til et minimum.
 • Tidligere etablerte regler for bussjåfører som blir sendt til Tsjekkia med tanke på evakuering, er fortsatt gyldige.
 • Utlendinger med oppholdstillatelse i landet vil også etter mandag 16/3 kl. 00:00 få innreise, men pålegges hjemmekarantene etter retur til Tsjekkia dersom de kommer fra Norge eller en av 14 øvrige statene som er definert som «risikoland». Til nå har tvungen hjemmekarantene bare berørt tilreisende fra Nord-Italia.
 • Justisministeriet har iverksatt tiltak for å gjøre spredning av koronasmitte straffbart.
 • Helseministeriet har lansert en ny infoside om koronaviruset i Tsjekkia (kun på tsjekkisk).

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger ikke visum til Tsjekkia. Selv om Tsjekkia (som Norge) er en del av Schengen-området, må pass likevel medbringes. Spesielt nå, i lys av innskjerpet grensekontroll i Europa, må gyldig pass alltid medbringes på reiser i utlandet. Pass er det eneste gyldige reisedokumentet for norske borgere. Hvis du reiser kun med bankkort eller førerkort, blir du sannsynligvis nektet ombordstigning på flyet ved utreise av Tsjekkia.

Pass er det eneste gyldige identifikasjonsdokumentet for norske borgere, men ved innreise aksepteres også følgende dokumenter: Nødpass, reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) Pass må være gyldig etter planlagt utreisedato. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.

Det er et krav i Tsjekkia at man alltid skal kunne identifisere seg, og pass bør derfor alltid medbringes.


Helse

Koronavirus (covid-19): Søndag 15. mars besluttet regjeringens sikkerhetsråd å innskjerpe tiltakene ytterligere. Fra natt til mandag 16.3 til mandag 30. mars er det innført begrenset bevegelsesfrihet for hele befolkningen. Ifølge statsminister Andrej Babiš innebærer denne formen for karantene ikke et forbud mot å forlate hjemmet, men tiltaket er innført for å begrense folks ferdsel utendørs til reise mellom bopel og arbeidsplass samt innkjøp av matvarer og medisiner.

- Det grunnleggende prinsippet med karantenen er å bruke sunt bondevett, folk må oppføre seg sånn at de eliminerer smittefare, uttalte innenriksminister Jan Hamáček på en pressekonferanse etter regjeringsmøtet søndag kveld.

Regjeringen Babiš har også innført en rekke tiltak for å hindre spredning av koronaviruset (stengte grenser, stengte barnehager, skoler og universiteter, forbud mot ansamlinger med flere enn 30 personer, begrenset åpningstid for restauranter og kafeer osv.). Under et regjeringsmøte natt til lørdag vedtok regjeringen Babiš å innskjerpe tiltakene ytterligere:

Fra kl. 06.00 den 14. mars og i de neste ti (10) dagene stenges alle bevertningssteder og forretninger med unntak av matvarebutikker, apoteker, drogerier, aviskiosker, bensinstasjoner og optiske forhandlere.

Innenriksminister Jan Hamáček fremholdt etter morgenens regjeringsmøte at det er erfaringene fra Kinas og Sør-Koreas kamp mot koronaspredning som ligger til grunn for Tsjekkias radikale tiltak. Statsminister Babiš uttalte ved samme anledning at det ikke foreligger planer om å stanse offentlige kommunikasjonsmidler.  

I Tsjekkia ble det avholdt regjeringsmøte 13. mars etterfulgt av en pressekonferanse. Følgende innskjerpede tiltak mot spredning av koronaviruset ble presentert:

Regjeringen har med virkning fra mandag 16/3 kl. 00:00 besluttet å stenge grensen for alle utlendinger, og altså ikke bare for personer fra Norge og de 14 øvrige statene som er definert som «risikoland».

Utlendinger med oppholdstillatelse i landet vil også etter mandag 16/3 kl. 00:00 få innreise, men pålegges hjemmekarantene etter retur til Tsjekkia dersom de kommer fra Norge eller en av 14 øvrige statene som er definert som «risikoland». Til nå har tvungen hjemmekarantene bare berørt tilreisende fra Nord-Italia.

Tsjekkiske borgere og utlendinger med midlertidig eller varig oppholdstillatelse forbys med virkning fra mandag 16/3 kl. 00:00 utreise fra Tsjekkia. Det vil i spesielle tilfeller være mulig å søke innenriksministeriet om unntak.

Justisministeriet har iverksatt tiltak for å gjøre spredning av koronasmitte straffbart.

Helseministeriet har lansert en ny infoside om koronaviruset i Tsjekkia (kun på tsjekkisk).

Andre aktuelle lenker:

Tsjekkias helsedepartement: hjemmeside og om koronaviruset

Tsjekkias folkehelseinstitutt (kun tsjekkisk)

Instituttet har også opprettet en telefonlinje + 420 724 810 106 og  420 725 191 367 (9:00 – 21:00) for opplysninger.

Utenriksdepartementet oppretter ikke reiseråd på grunn av smittefare. Det er Folkehelseinstituttet som gir smittevernråd ved reiser. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Tsjekkias folkehelseinstitutt oppfordrer personer som har feber/hoste og/eller pustebesvær, samt vært i kontakt med noen som har covid-19 å kontakte lege per telefon. De fraråder å ta direkte kontakt med sykehus for å unngå videre smitte. Ved akutte tilfeller ring: 112 (engelsk og tysk språk).

På følgende sykehus finnes engelskspråklig personell:

Motol, V Úvalu 84, Praha 5. Tel: (+420) 224 43 1111, 24/7 service.

Na Homolce Hospital, Roentgenova 2, Praha 5. Tel: (+420) 257 27 1111, man-fre 07:30-16.00 ellers (+420) 257 272 522

Se også under punktet Reiseinformasjon.

***

Tsjekkia har et godt utbygd helsesystem, både offentlig og privat. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. For helsefaglige reiseråd kan nettsiden til Folkehelseinstituttet besøkes.

Bring alltid med deg det blå europeiske helsetrygdekortet. Dette kortet gir deg som norsk statsborger rett til pleie ved tsjekkiske sykehus. Kortet er gyldig i alle EØS land, og kan bestilles via Helsedirektoratets nettsider.

I tillegg til helsetrygdekortet, anbefales alle reisende å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Les mer om reiseforsikring under emnet Sikkerhet.

Dersom du blir akutt syk eller utsatt for en ulykke, skal man ringe SOS-telefonnummeret 112. Ta også kontakt med reiseforsikringsselskapet ditt for videre hjelp. Det europeiske helsetrygdekortet er svært viktig hvis man blir syk under opphold i landet. Du har som norsk statsborger rett på pleie ved tsjekkiske sykehus, det er derfor viktig at du har med deg dette kortet som stadfester denne retten.

For nærmere opplysninger om rettigheter ved sykdom i utlandet kan du kontakte Helfo gjennom nettsiden HelseNorge.no, eller ringe servicesenteret på 800 43 573.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Tsjekkia er +420. Telefonnettet er godt. Offisielt språk er tsjekkisk. Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Tsjekkia. Man bør være oppmerksom på at engelsk ikke er så utbredt som i Norge. Tsjekkia benytter tsjekkiske kroner som sin valuta.

Kjøpesentrene i de store byene har normalt åpent til sent på kveld og også på søndager. Enkelte store matvareforretninger har døgnåpent. Mindre butikker stenger tidligere, spesielt på lørdager, og har ikke søndagsåpent. Banker har normal åpningstid fra 9.00 til 17.00 på hverdager. De fleste større butikker og kjeder aksepterer kredittkort, men noen små butikker og flere restauranter tar fremdeles kun kontanter. På bensinstasjoner, større kjøpesentre og markeder i grenseområdene blir euro i noen tilfeller akseptert.

Nasjonale helligdager er: 1. januar, 2. påskedag, 1. mai, 8. mai, 5. juli, 6. juli, 28. september, 28. oktober, 17. november, 24. desember, 25. desember, 26. desember.

Praha har et omfattende nett av t-bane, trikker, busser og lokaltog som er rimelig, effektivt og velholdt. Det offentlige transportsystemet ellers i landet er også godt utbygd.

Det kreves en egen avgift for benyttelse av motorveier. Oblaten kan kjøpes ved bla. grenseoverganger, på postkontorer og på bensinstasjoner. Prisen avhenger av oblatens gyldighetstid.

Dersom man ønsker å benytte seg av taxi ved ankomst til Tsjekkia eller ellers i løpet av reisen, anbefales det å bruke de offisielle selskapene.
AAA taxi: 14014, + 420 222 333 222
Profi taxi : 14015, + 420 261 314 151
Tick tack : 14222, + 420 721 300 300

Selskapets navn samt lisensnummer skal være plassert godt synlig på begge frontdører. Pris bør avtales på forhånd.

Til toppen