Tsjekkia - reiseinformasjon

Tsjekkia er under normale omstendigheter et sikkert land å ferdes og oppholde seg i. For mer informasjon om koronavirus, lokale tiltak, og innreiserestriksjoner til Tsjekkia, se tsjekkiske myndigheters nettside om korona under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet  «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Tsjekkia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Det er et krav i Tsjekkia at man alltid skal kunne identifisere seg. Pass eller ID-kort bør derfor alltid medbringes.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Tsjekkia. Se nærmere informasjon på det tsjekkiske utenriksministeriets nettsider.  

Ved opphold i Tsjekkia utover 30 dager har du meldeplikt innen 30 dager etter din ankomst. For mer informasjon og unntak se nettsidene til fremmedpolitiet

En EU/EØS-borger har oppholdsrett i Tsjekkia i inntil 90 dager, for eksempel for besøk og ferier. Ved opphold utover 90 dager kan man søke om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse. Informasjon finnes på det tsjekkiske utenriksministeriets nettsider. 

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Tsjekkia. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til tsjekkisk politi og kontakte ambassaden i Praha. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Trafikk. Høye hastigheter er utbredt i trafikken. Du må være oppmerksom på uforsiktige eller hensynsløse bilførere, både i byer og på landeveien.  Sekundære veier og planoverganger (svært utbredt) kan være farlige; det samme gjelder smale og svingete fjellveier, mangelfull snørydding og en eldre bilpark. Promillegrensen er 0,0.   

Merk: Trikker har forkjørsrett både fremfor  andre kjøretøy  og fotgjengere, selv når du krysser en fotgjengerovergang.

Vinningskriminalitet. Vinningskriminalitet er den vanligste formen for kriminalitet rettet mot turister. Dette gjelder spesielt  lommetyverier i Praha.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som lovbrudd, eventuelt forseelse, og kan medføre straff. Kjøring i ruspåvirket tilstand er straffbart.

Terror. Terrortrusselen antas å ligge på omtrent samme nivå som Norge.  

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Praha. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politiet. Det oppfordres derfor til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner. 

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge tsjekkiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel.

Alle reisende til Tsjekkia må registrere seg i forkant av reisen ved å elektronisk fylle ut formularet Passenger Locator Form

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig digitalt EU koronasertifikat, vil du kunne reise fritt inn i Tsjekkia uavhengig av hvilket land du kommer reisende fra. I Tsjekkia er man definert som fullvaksinert når det har gått mer enn to uker siden andre dose.

Dersom man ikke kan fremvise dette, vil fargen på landet du reiser fra (opphold utover 12 timer i løpet av de siste 14 dagene) avgjøre krav til testing, innreisekarantene og hvilke regler som ellers gjelder. Se hvilke land tsjekkiske helsemyndigheter har gitt landet du reiser fra på helseministeriets sider.

Etter du har funnet ut hvilken farge landet du reiser fra har, kan du lese om hvilke regler som gjelder for deg på det tsjekkiske innenriksministeriets sider.

Ytterligere informasjon om innreiseregler, inkludert nasjonale tiltak i Tsjekkia finnes dessuten på Re-open EU.

For informasjon på engelsk om hvilke covid-19-relaterte restriksjoner som til enhver tid gjelder i Tsjekkia, se myndighetenes nettside covid-19-portal.

Gjeldende regler for innreise finnes på det tsjekkiske innenriksministeriets hjemmesider.

Barn mellom 6-12 år: Unntatt fra krav om PCR ved innreise til Tsjekkia. Krav om PCR-test senest 5 døgn etter ankomst, da karantenen kan avsluttes dersom testen er negativ.  

***

Tsjekkia har et godt utbygd helsevesen, både offentlig og privat. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Alle reisende til utlandet bør tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort, som er gyldig i alle EØS-land.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Skal du bo i Tsjekkia midlertidig eller permanent? Her finner du informasjon om dine helserettigheter som enten fastboende eller student

Kriminalitet. Kriminaliteten er forholdsvis lav sammenlignet med de fleste vestlige storbyer. Vinningskriminalitet er imidlertid noe mer omfattende, særlig lommetyver og tyveri av/fra bil. Voldskriminalitet er lite utbredt, hvilket gjør at den personlige sikkerheten føles god.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som lovbrudd, eventuelt forseelse, og kan medføre straff. Kjøring i ruspåvirket tilstand er straffbart.

Hærverk. Lovgivningen er veldig streng når det gjelder graffiti og annen skade på offentlig eiendom. Slike handlinger kan føre til en umiddelbar straffesak.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det tsjekkiske myndigheter som er ansvarlig for redningsarbeidet og krisehåndtering på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Flom. Flom i elvene forekommer, men beredskapen er god. Informasjon om klimaet finnes bl.a. på nettsidene til Czech Hydrometeorogical Institute.

Strålefare. Tsjekkia har to atomkraftverk. Sikkerheten ved disse regnes som god, men det kan likevel ikke helt utelukkes at en alvorlig ulykke vil kunne  resultere i strålingsfare/nedfall.

Merk at tsjekkere flest oppfører seg kultivert i det offentlig rom. Skriking og skråling utendørs og høylytt tale i offentlige kommunikasjonsmidler vekker negative reaksjoner.

Nødtelefon: 112 - på engelsk i forbindelse med alle beredskapstjenester
Brann: 150
Politi: 158
Ambulanse: 155
Politi (Praha): +420 974 851 750 (24/7 engelskspråklig)

Andre nødnumre:

Ambassadens nødnummer for krise eller nødsituasjon: +420 257 111 500

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden

 

Tsjekkia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tsjekkia.