Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tsjekkia - reiseinformasjon

Det er ingen innreiserestriksjoner for norske borgere eller borgere med oppholdstillatelse i Norge. For mer informasjon, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. SEPTEMBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

I Danmark: Grønland. I Sverige: Blekinge, Gotland, Kalmar, Norrbotten, Södermanland, Värmland og Västernorrland. I Finland: Alle regioner bortsett fra Etelä-Savo (Södra Savolax), Mellersta Finland (Keski-Suomi) og Päijänne-Tavastland (Päijät Häme). Kypros, Liechtenstein og Latvia. Disse landene og regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette reiserådet gjelder til og med 15. januar. 

Snarveier:

Sikkerhet

Tsjekkia er et stort sett problemfritt land for norske tilreisende. Sikkerhetssituasjonen i landet er god. Vær likevel oppmerksom på lommetyver og trafikkforhold, bl.a. høy fart hos enkelte bilister. Kommunikasjon med tsjekkere kan være utfordrende da kjennskapen til engelsk er begrenset, særlig utenfor Praha. Helsesituasjonen er rimelig god. Medbring gyldig reisepass og europeisk helsetrygdkort. Husk reiseforsikring!

Risikoen for terrorhendelser i Tsjekkia anses som lav. Vinningskriminalitet er den vanligste formen for kriminalitet overfor tilreisende. Dette gjelder for det meste lommetyver i hovedstaden Praha. Ambassaden konstaterer at det særlig i turistsesongen (mai-september, jul / nyttår, påske) er et stort antall tyverier. Det registreres jevnlig lommetyverier, tyveri fra hotellrom, veskenapping, biltyveri og tyveri av reisegods fra bil, osv.

Politiet ber turister utvise særlig forsiktighet bl.a. i områder rundt byens historiske severdigheter; på trikk, buss, undergrunnsbane, Praha lufthavn og på byens kaféer, restauranter og nattklubber. Det advares også mot biltyver som oppsøker ubevoktede parkeringsplasser rundt hoteller og pensjonater, og biltyver som venter på bensinstasjoner og rasteplasser og utnytter at reisende ofte etterlater nøkler i bilen eller unnlater å sette på bilalarm ved korte stopp for å fylle bensin eller spise.

Dersom du blir frastjålet pass eller andre verdisaker, er det viktig å melde fra til politi og forsikringsselskap så fort som mulig. Ved politistasjonen Jungmannovo náměstí 9, Praha 1, like ved Václavské náměstí, er det som regel engelsktalende tolker tilstede.

Sentralnummer politi: +420 974 821 111
Politistasjon Jungmannovo namesti 9: +420 974 851 750
Forsikringsselskapet vil kunne hjelpe deg videre. 

SOS-International er de skandinaviske forsikringsselskapers serviceorgan når det gjelder skader i utlandet. Selskapet bistår forsikringstakerne. Hvis ditt forsikringsselskap er med i denne ordningen, kan det også være nyttig å snakke med dem. 

For å hindre at noen misbruker bankkortet, er det viktig å stenge det så fort som mulig. Bankenes meldingstjeneste har en felles sperretjeneste for alle norske banker og sperretjenesten er åpen hele døgnet. Bankenes meldingstjeneste har telefon +47 22 21 40 55 

Hvis du ikke lenger har passet ditt, kan ambassaden bistå med å utstede et enveis reisedokument (700 CZK) hvis du skal tilbake til Norge via andre Schengen-land, eventuelt et nødpass (1.500 CZK). Ambassaden er åpen mandag til fredag, fra 09.00 til 16.00. 

Den vanligste måten å overføre penger fra Norge er gjennom bank. Det er også mulig å benytte seg av selskaper som f.eks. Western Union eller liknende. Pengene kommer frem minutter etter at overføringen er godkjent, og mottakerne kan hente dem med en gang. Tjenesten er kostnadsbelagt.

Høye hastigheter er utbredt i trafikken i Tsjekkia. Tilreisende bes om å være oppmerksomme på mulige uforsiktige eller hensynsløse bilførere, både i byer og på landeveiene.  

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Tsjekkia, oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Tilreisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan innebære store konsekvenser for deg eller din familie.

Du bør derfor sørge for å tegne en god reiseforsikring – eller sjekke at den du har, er dekkende for din reise. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Les alltid forsikringsbetingelsene nøye på forhånd, og vær blant annet oppmerksom på følgende:

  • Dekker forsikringen det landet du skal reise til?
  • Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet?
  • De fleste reiseforsikringer har unntaksklausuler som blant annet gjelder eksisterende sykdom/kroniske lidelser. Dersom du har en sykdom/kronisk lidelse, bør du ta kontakt med forsikringsselskapet før reisen finner sted for å få vite hva forsikringen din dekker – og ikke dekker.
  • Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør du tenke igjennom hva du skal gjøre og hvordan du skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør du også ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd.
  • Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

Lokale nødnumre: SOS  112.
Alternativt: Brann 150, ambulanse 155, politi 158, bypoliti 156, bilulykke 154.

I krise og nødssituasjon kan ambassaden kontaktes mandag til fredag, fra 09.00 til 16.00. Ambassadens telefonnummer er +420 257 111 500.

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: [email protected]


Innreise

Fra mandag 15. juni kan norske borgere og borgere med opphold i Norge reise fra Norge til Tsjekkia uten å begrunne innreise og uten PCR- test.

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger ikke visum til Tsjekkia. Selv om Tsjekkia (som Norge) er en del av Schengen-området, må pass likevel medbringes. Spesielt nå, i lys av innskjerpet grensekontroll i Europa, må gyldig pass alltid medbringes på reiser i utlandet. Pass er det eneste gyldige reisedokumentet for norske borgere. Hvis du reiser kun med bankkort eller førerkort, blir du sannsynligvis nektet ombordstigning på flyet ved utreise av Tsjekkia.

Pass er det eneste gyldige identifikasjonsdokumentet for norske borgere, men ved innreise aksepteres også følgende dokumenter: Nødpass, reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) og reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) Pass må være gyldig etter planlagt utreisedato. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.

Det er et krav i Tsjekkia at man alltid skal kunne identifisere seg, og pass bør derfor alltid medbringes.


Helse

Koronavirus (covid-19): Basert på vurderingen av den epidemiologiske situasjonen er følgende regler fastsatt for EU-/Schengen-borgere (og borgere i andre stater med anerkjent status som fastboende i EU-/Schengen-området):

  • Land i den grønne sonen, som Norge er en del av, kan nå reise til Tsjekkia uten negativ PCR-test eller påfølgende karantene og uten behov for å bevise formålet med turen.
  • Når det gjelder transitt gjennom Tsjekkia, blir alle begrensninger for land i den grønne sonen opphevet. For andre land er de gjeldende regler fortsatt i kraft.

Helseministeriet har lansert en infoside om koronaviruset i Tsjekkia (kun på tsjekkisk).

Andre aktuelle lenker:

Tsjekkias helsedepartement: hjemmeside og om koronaviruset

Tsjekkias folkehelseinstitutt (kun tsjekkisk)

Instituttet har også opprettet en telefonlinje + 420 724 810 106 og  420 725 191 367 (9:00 – 21:00) for opplysninger.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Tsjekkias folkehelseinstitutt oppfordrer personer som har feber/hoste og/eller pustebesvær, samt vært i kontakt med noen som har covid-19 å kontakte lege per telefon. De fraråder å ta direkte kontakt med sykehus for å unngå videre smitte. Ved akutte tilfeller ring: 112 (engelsk og tysk språk).

På følgende sykehus finnes engelskspråklig personell:

Motol, V Úvalu 84, Praha 5. Tel: (+420) 224 43 1111, 24/7 service.

Na Homolce Hospital, Roentgenova 2, Praha 5. Tel: (+420) 257 27 1111, man-fre 07:30-16.00 ellers (+420) 257 272 522.

***

Tsjekkia har et godt utbygd helsesystem, både offentlig og privat. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. For helsefaglige reiseråd kan nettsiden til Folkehelseinstituttet besøkes.

Bring alltid med deg det blå europeiske helsetrygdekortet. Dette kortet gir deg som norsk statsborger rett til pleie ved tsjekkiske sykehus. Kortet er gyldig i alle EØS land, og kan bestilles via Helsedirektoratets nettsider.

I tillegg til helsetrygdekortet, anbefales alle reisende å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Les mer om reiseforsikring under emnet Sikkerhet.

Dersom du blir akutt syk eller utsatt for en ulykke, skal man ringe SOS-telefonnummeret 112. Ta også kontakt med reiseforsikringsselskapet ditt for videre hjelp. Det europeiske helsetrygdekortet er svært viktig hvis man blir syk under opphold i landet. Du har som norsk statsborger rett på pleie ved tsjekkiske sykehus, det er derfor viktig at du har med deg dette kortet som stadfester denne retten.

For nærmere opplysninger om rettigheter ved sykdom i utlandet kan du kontakte Helfo gjennom nettsiden HelseNorge.no, eller ringe servicesenteret på 800 43 573.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Tsjekkia er +420. Telefonnettet er godt. Offisielt språk er tsjekkisk. Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Tsjekkia. Man bør være oppmerksom på at engelsk ikke er så utbredt som i Norge. Tsjekkia benytter tsjekkiske kroner som sin valuta.

Kjøpesentrene i de store byene har normalt åpent til sent på kveld og også på søndager. Enkelte store matvareforretninger har døgnåpent. Mindre butikker stenger tidligere, spesielt på lørdager, og har ikke søndagsåpent. Banker har normal åpningstid fra 9.00 til 17.00 på hverdager. De fleste større butikker og kjeder aksepterer kredittkort, men noen små butikker og flere restauranter tar fremdeles kun kontanter. På bensinstasjoner, større kjøpesentre og markeder i grenseområdene blir euro i noen tilfeller akseptert.

Nasjonale helligdager er: 1. januar, 2. påskedag, 1. mai, 8. mai, 5. juli, 6. juli, 28. september, 28. oktober, 17. november, 24. desember, 25. desember, 26. desember.

Praha har et omfattende nett av t-bane, trikker, busser og lokaltog som er rimelig, effektivt og velholdt. Det offentlige transportsystemet ellers i landet er også godt utbygd.

Det kreves en egen avgift for benyttelse av motorveier. Oblaten kan kjøpes ved bla. grenseoverganger, på postkontorer og på bensinstasjoner. Prisen avhenger av oblatens gyldighetstid.

Dersom man ønsker å benytte seg av taxi ved ankomst til Tsjekkia eller ellers i løpet av reisen, anbefales det å bruke de offisielle selskapene.
AAA taxi: 14014, + 420 222 333 222
Profi taxi : 14015, + 420 261 314 151
Tick tack : 14222, + 420 721 300 300

Selskapets navn samt lisensnummer skal være plassert godt synlig på begge frontdører. Pris bør avtales på forhånd.