Tsjekkia - reiseinformasjon

Tsjekkia er under normale omstendigheter et sikkert land å ferdes og oppholde seg i. Det er for tiden ingen innreisebegrensning til Tsjekkia knyttet til covid-19. For informasjon om innreise, smittesituasjon og lokale tiltak, se under punktene Innreise og Helse.

Alle restriksjoner knyttet til korona og innreise til Tsjekkia er opphevet.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Informasjon på engelsk finnes på innenriksministeriets nettside Coronavirus information

For innreise i Tsjekkia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Det er et krav i Tsjekkia at man alltid skal kunne legitimere  seg. Pass eller ID-kort bør derfor alltid medbringes.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge, trenger ikke visum for å reise til Tsjekkia. Se nærmere informasjon på det tsjekkiske utenriksministeriets nettsider.  

Ved opphold i Tsjekkia utover 30 dager har du meldeplikt innen 30 dager etter din ankomst. For mer informasjon og unntak se nettsidene til fremmedpolitiet.

En EU/EØS-borger har oppholdsrett i Tsjekkia i inntil 90 dager, for eksempel for besøk og ferier. Ved opphold utover 90 dager kan man søke om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse. Informasjon finnes på det tsjekkiske utenriksministeriets nettsider. 

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Tsjekkia. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til tsjekkisk politi og kontakte ambassaden i Praha. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Tsjekkia er under normale omstendigheter et sikkert land å ferdes og oppholde seg i. 

Trafikk. Høye hastigheter er utbredt i trafikken. Du må være oppmerksom på uforsiktige eller hensynsløse bilførere, både i byer og på landeveien.  Sekundære veier og planoverganger (svært utbredt) kan være farlige; det samme gjelder smale og svingete fjellveier, mangelfull snørydding og en eldre bilpark. Promillegrensen er 0,0.   

Merk: Trikker har forkjørsrett både fremfor  andre kjøretøy  og fotgjengere, selv når du krysser en fotgjengerovergang.

Vinningskriminalitet. Vinningskriminalitet er den vanligste formen for kriminalitet rettet mot turister. Dette gjelder spesielt lommetyverier i Praha.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som lovbrudd, eventuelt forseelse, og kan medføre straff. Kjøring i ruspåvirket tilstand er straffbart.

Terror. Terrortrusselen antas å ligge på omtrent samme nivå som i Norge.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Praha. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politiet. Det oppfordres derfor til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner.

Kjernekraftverk: Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Tsjekkia orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter.

Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap i Tsjekkia på nettsiden til statskontoret for atomsikkerhet (SÚJB). Vi gjør oppmerksom på at ambassaden ikke har jod-tabletter til bruk ved en atomulykke.

Det gis generelt en anbefaling om å besøke nettsidene til DSA - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Her gis det råd om hvordan du kan beskytte deg ved en atomulykke. Norske myndigheters pålegg om tiltak i Norge ved en reell hendelse publiseres også her.

Covid-19: For informasjon på engelsk om hvilke covid-19-relaterte restriksjoner som til enhver tid gjelder i Tsjekkia, se myndighetenes nettside Covid-19-portal. 

Hvilke regler som gjelder hvis du tester positiv for Covid-19 under ditt opphold i Tsjekkia, finnes på den tsjekkiske regjeringens Covid portal.

Nøkkeltall for koronaviruset i Tsjekkia oppdateres daglig på helseministeriets nettsted. Informasjonen er kun tilgjengelig på tsjekkisk.

Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge tsjekkiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

                                                     ***

Tsjekkia har et godt utbygd helsevesen, både offentlig og privat. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Reisende bør skaffe seg et europeisk helsetrygdkort som gir rett til akutt medisinsk behandling på linje med landets borgere, men det dekker ikke hjemreise, pågående medisinsk behandling eller behandling som ikke er akutt. Reisende anbefales derfor å tegne en egen reise- og sykeforsikring.

Skal du bo i Tsjekkia midlertidig eller permanent? Her finner du informasjon om dine helserettigheter som enten fastboende eller student.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Kriminalitet. Kriminaliteten er forholdsvis lav sammenlignet med de fleste vestlige storbyer. Vinningskriminalitet er imidlertid noe mer omfattende, særlig lommetyver og tyveri av/fra bil. Voldskriminalitet er lite utbredt, hvilket gjør at den personlige sikkerheten føles god.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som lovbrudd, eventuelt forseelse, og kan medføre straff. Kjøring i ruspåvirket tilstand er straffbart.

Hærverk. Lovgivningen er veldig streng når det gjelder graffiti og annen skade på offentlig eiendom. Slike handlinger kan føre til en umiddelbar straffesak.

Skogbranner. Sommeren 2022 pågikk det store branner ved den tyske landegrensen i nasjonalparkene Ceske Svycarsko og Sächsische Schweiz. Deler av områdene ble stengt for tilreisende. Det anbefales å holde seg oppdatert på eventuelle reiseråd og restriksjoner skulle nye skogbranner bryte ut i parkene. Informasjon er tilgjengelig på: The forest fire was extinguished. Current information / Brand - Aktuelle Informationen / Fire - Current information | Czech Switzerland (ceskesvycarsko.cz)

Flom. Flom i elvene forekommer, men beredskapen er god. Informasjon om klimaet finnes bl.a. på nettsidene til Czech Hydrometeorogical Institute.

Strålefare. Tsjekkia har to atomkraftverk. Sikkerheten ved disse regnes som god, men det kan likevel ikke helt utelukkes at en alvorlig ulykke vil kunne  resultere i strålingsfare/nedfall.

Lydnivå. Tsjekkere flest oppfører seg kultivert i det offentlig rom og respekterer hverandres privatliv. Det er ønske i de større byene om dempet lydnivå klokken 22. Flere barer og restauranter vil derfor stenge uteservering på dette tidspunktet, og det er normalt å regulere høylytt aktivitet utendørs og på terrasser i nabolagene.

Alkoholkonsum. Det er lovlig å konsumere alkohol i offentlige områder, men ulike bydeler har regulerte soner der dette ikke er tillatt. Vær derfor oppmerksom på skilting som henviser til alkoholfrie soner i bykjerner. Brudd kan straffes med bot.

Røyking. Det er forbudt å røyke innendørs på restauranter og barer, samt på ulike holdeplasser for kollektivtransport. Sistnevnte forekommer likevel, men brudd kan straffes med bot.

Nødtelefon: 112 - på engelsk i forbindelse med alle beredskapstjenester
Brann: 150
Politi: 158
Ambulanse: 155
Politi (Praha): +420 974 851 750 (24/7 engelskspråklig)

Andre nødnumre:

Ambassadens nødnummer for krise eller nødsituasjon: +420 257 111 500

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden

 

Tsjekkia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tsjekkia.