Tsjekkia - reiseinformasjon

30. januar ble innreisereglene til Tsjekkia ytterligere innskjerpet. Ikke-essensielle reiser til Tsjekkia for utlendinger tillates ikke, uavhengig av om besøk er fra et grønt, oransje eller rødt land. Det er ikke mulig å ankomme landet for å besøke venner eller for turisme. Hoteller er kun åpne for forretningsreisende. Mer informasjon under punktene innreise og helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 1. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland og Mellersta Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Tsjekkia er et stort sett problemfritt land for norske tilreisende. Sikkerhetssituasjonen i landet er god.

Høye hastigheter er utbredt i trafikken. Tilreisende bes om å være oppmerksomme på mulige uforsiktige eller hensynsløse bilførere, både i byer og på landeveiene.  Grensen for alkoholkonsentrasjon i blodet ved kjøring er satt til 0,0 promille.

Risikoen for terrorhendelser i Tsjekkia anses som lav. Vinningskriminalitet er den vanligste formen for kriminalitet overfor tilreisende. Dette gjelder for det meste lommetyver i hovedstaden Praha. Ambassaden konstaterer at det særlig i turistsesongen (mai-september, jul / nyttår, påske) er et stort antall tyverier. Det registreres jevnlig lommetyverier, tyveri fra hotellrom, veskenapping, biltyveri og tyveri av reisegods fra bil, osv.

Politiet ber turister utvise særlig forsiktighet bl.a. i områder rundt byens historiske severdigheter; på trikk, buss, undergrunnsbane, Praha lufthavn og på byens kaféer, restauranter og nattklubber. Det advares også mot biltyver som oppsøker ubevoktede parkeringsplasser rundt hoteller og pensjonater, og biltyver som venter på bensinstasjoner og rasteplasser og utnytter at reisende ofte etterlater nøkler i bilen eller unnlater å sette på bilalarm ved korte stopp for å fylle bensin eller spise.

Tsjekkia har et godt utbygd helsesystem, både offentlig og privat. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Alle reisende til utlandet bør tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort som er gyldig i alle EØS-land.

Kommunikasjon med tsjekkere kan være utfordrende da kjennskapen til engelsk er begrenset, særlig utenfor Praha.

Det anbefales at du tar en kopi og/eller skanner en kopi av dine identitets- og reisedokumenter, førerkort, bankkort etc. til deg selv på e-post før avreise. Ved å sende skannede dokumenter til postkassen din før avreise, kan du hente kopiene når som helst og under alle omstendigheter. De administrative prosedyrene vil være enklere og raskere ved tap/tyveri.

Dersom du blir frastjålet pass eller andre verdisaker, er det viktig å melde fra til politi og forsikringsselskap så fort som mulig. Du må opprette en liste over hva som er borte og kontakte lokale politimyndigheter. I Praha spesialiserer en politistasjon seg i å ta imot utlendinger. Den ligger i sentrum av turistområdet i Praha (ved siden av Wenceslas Square, Mustek metrostasjon):

9 Jungmannovo náměstí, 11001 Praha 1
Telefon: + 420 974 851 750
E-post: A_MOP_Mus@iex.cz
Sentralnummer politi: +420 974 821 111

Ellers kan du gjøre dette med flyplasspolitiet:

Praha Vaclav Havel lufthavn
Letiště Praha, a. s.
160 08 Praha 6
Telefon: 2201114444, 220114301, 220114385

Andre nødnumre:

I krise og nødssituasjon kan ambassaden kontaktes mandag til fredag, fra 09.00 til 16.00. Ambassadens telefonnummer er +420 257 111 500 eller +47 23 95 81 00.

Hva ambassaden vil kreve for utstedelse av nødpass kan du finne her.

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Tsjekkia, oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Tilreisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan innebære store konsekvenser for deg eller din familie.

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Fra 30. januar innskjerpes innreisereglene til Tsjekkia ytterligere. Ikke-essensielle reiser til Tsjekkia for utlendinger tillates ikke, uavhengig av om besøk er fra et grønt, oransje eller rødt land. Det er ikke mulig å ankomme landet for å besøke venner eller for turisme. Hoteller er kun åpne for forretningsreisende.

Både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for at informasjon om innreisebestemmelser og krav til enhver tid er oppdatert. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise samt å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til Tsjekkia.

Tsjekkias innenriksdepartement informerer om dette på engelsk på nettsiden Coronavirus - information of Mol.

Selv om Tsjekkia er en del av Schengen, må pass eller nasjonalt ID-kort alltid medbringes. Hvis du reiser kun med bankkort eller førerkort, blir du sannsynligvis nektet ombordstigning på flyet ved utreise av Tsjekkia. Spesielt nå, i lys av innskjerpet grensekontroll i Europa, må gyldig pass eller nasjonale ID-kort alltid medbringes

Fra midten av november 2020 kan nasjonalt ID-kort benyttes som reisedokument i  EØS-området, slik du i dag benytter passet. Hvis du skal reise utenfor EØS-området, må du ta med deg pass.

Den internasjonale flyplassen i Praha, Václav Havel lufthavn, ligger ca. 17 km fra sentrum.

Pass må være gyldig tre måneder etter planlagt utreisedato fra Tsjekkia. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Det er et krav i Tsjekkia at man alltid skal kunne identifisere seg, og pass eller ID-kort bør derfor alltid medbringes.

Informasjon på engelsk (arbeids- og oppholdstillatelser, registreringsordningen for EØS-borgere mm) til  utlendinger som skal oppholde seg i Tsjekkia mer enn 90 dager finnes på hjemmesiden til det tsjekkiske utenriksdepartementet, Entry and Residence.

Alle nordmenn i Tsjekkia oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no dersom de ikke allerede har gjort det. Dette gjelder også "fastboende" nordmenn.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende anbefales å holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg i Tsjekkia. Reisende bør følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Gjeldende informasjon fra tsjekkiske myndigheter om nasjonale smittevernstiltak finnes på følgende nettsider:

Tsjekkia er i femte, høyeste tiltaksnivå siden søndag 27. desember. Femte tiltaksnivå betyr bl. a. portforbud fra kl. 21:00 og frem til kl. 05:00 neste dag i hele landet (unntak bl. a. til/fra jobb, lege, lufte hund). Butikker er stengt bortsett fra de som er unntatt fra forbudet, det samme gjelder for hoteller og andre innkvarteringssteder. Restauranter, barer og andre serveringssteder holder stengt, det er mulig å selge gjennom «take away» vindu til kl. 21:00.

Det  her heller ikke mulig å ankomme landet for å besøke venner eller for turisme. Fra 1. mars er det dessuten begrensinger for fri bevegelse innad i landet.

Smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt. Hver enkelt bør tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise. De som likevel velger å reise utenlands, må ha gyldig pass og reiseforsikring. Som alltid oppfordrer UD til å registrere seg på reiseregistrering.no

Covid-19 informasjonstelefon, +420 974 820 680 valg 3 er også tilgjengelig på engelsk mandag-torsdag fra kl. 08:00 til kl. 16:00. og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

For informasjon om nordmenn sine helserettigheter i Tsjekkia, se følgende lenker:

Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett på helsetrygdekort eller dekking av helsetjenester på telefonnummer +47 23 32 70 00.

Dersom du arbeider i utlandet eller oppholder deg i utlandet mer enn tolv måneder, kan du miste medlemskapet ditt i folketrygden. Se informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden.

For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning ved reiser til utlandet se Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Tsjekkia har et godt utbygd helsesystem, både offentlig og privat. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende.

Innehavere av gyldig europeisk helsetrygdkort har i nødsituasjoner rett til behandling (på offentlige sykehus) på lik linje med oppholdslandets borgere. Husk at helsetrygdekortet ikke dekker hjemreise, behandling i det private helsevesenet eller behandling av sykdommer som ikke er akutte. Informasjon om helsetrygdkortet og hvordan man går fram for å skaffe dette finnes på Helse-Norges hjemmesider.

I tillegg til helsetrygdekortet, anbefales alle reisende å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

På følgende sykehus finnes engelskspråklig personell:

Motol, V Úvalu 84, Praha 5. Tel: (+420) 224 43 1111, 24/7 service.

Na Homolce Hospital, Roentgenova 2, Praha 5., www.homolka.cz,  Tel: (+420) 257 27 1111, man-fre 07:30-16.00 ellers (+420) 257 272 522.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Tsjekkia er +420. Telefonnettet er godt.

Offisielt språk er tsjekkisk.  Man bør være oppmerksom på at engelsk ikke er så utbredt som i Norge.

Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Tsjekkia.

Tsjekkia har 50-perioders vekselstrøm og 230 volts spenning som i Norge.

Den tsjekkiske kronen, koruna česká (CZK), er konvertibel.

Kjøpesentrene i de store byene har normalt åpent til sent på kveld og også på søndager. Enkelte store matvareforretninger har døgnåpent. Mindre butikker stenger tidligere, spesielt på lørdager, og har ikke søndagsåpent. Kontorer og banker har normal åpningstid fra 9.00 til 17.00 på hverdager. De fleste større butikker og kjeder aksepterer kredittkort, men noen små butikker og flere restauranter tar fremdeles kun kontanter. På bensinstasjoner, større kjøpesentre og markeder i grenseområdene blir euro i noen tilfeller akseptert.

Minibanker (ATM) for uttak av kontanter er lett tilgjengelige. Det er tryggere og mer praktisk å bruke en minibank i en bank. Private eksterne minibanker (ATM) er ofte forholdsvis dyre i forhold til ordinære banker.

Den offisielle turistinformasjonen for Praha finnes på engelsk på nettsiden The Official Tourist Website for Prague.

I indre by av Praha er det mest praktisk å gå da avstandene er små. Samtidig er trikk-, buss- og metrosystemet svært godt og rimelig, se oversikt over rutetider.  Det offentlige transportsystemet ellers i landet er også godt utbygd.

Tsjekkere bruker naturen flittig, mange sykler, og det finnes et svært omfattende nett av merkede tur- og sykkelstier over hele landet. Tsjekkias turistforening Czech Tourist Club finner du her.

Det kreves en egen avgift for benyttelse av motorveier. Oblaten kan kjøpes ved bla. grenseoverganger, på postkontorer og på bensinstasjoner. Prisen avhenger av oblatens gyldighetstid, se Tsjekkias postvesen.

Dersom man ønsker å benytte seg av taxi ved ankomst til Tsjekkia eller ellers i løpet av reisen, anbefales det å bruke offisielle selskaper. Selskapets navn samt lisensnummer skal være plassert godt synlig på begge frontdører. Pris bør avtales på forhånd. Hvis du allerede er i Praha finnes engelskspråklige alternativer, online reservasjoner via en webside eller en app.

Informasjon om klimaet finnes bl.a. på nettsidene til Czech Hydrometeorogical Institute.

Nasjonale helligdager er: 1. januar, langfredag, 2. påskedag, 1. mai, 8. mai, 5. juli, 6. juli, 28. september, 28. oktober, 17. november, 24. desember, 25. desember, 26. desember.