Tsjekkia - reiseinformasjon

Tsjekkiske myndigheter informerer fortløpende om situasjonen på helsemyndighetenes nettside. For mer informasjon om koronavirus se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet  «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Tsjekkia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Det er et krav i Tsjekkia at man alltid skal kunne legitimere  seg. Pass eller ID-kort bør derfor alltid medbringes.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge, trenger ikke visum for å reise til Tsjekkia. Se nærmere informasjon på det tsjekkiske utenriksministeriets nettsider.  

Ved opphold i Tsjekkia utover 30 dager har du meldeplikt innen 30 dager etter din ankomst. For mer informasjon og unntak se nettsidene til fremmedpolitiet.

En EU/EØS-borger har oppholdsrett i Tsjekkia i inntil 90 dager, for eksempel for besøk og ferier. Ved opphold utover 90 dager kan man søke om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse. Informasjon finnes på det tsjekkiske utenriksministeriets nettsider. 

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Tsjekkia. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til tsjekkisk politi og kontakte ambassaden i Praha. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Trafikk. Høye hastigheter er utbredt i trafikken. Du må være oppmerksom på uforsiktige eller hensynsløse bilførere, både i byer og på landeveien.  Sekundære veier og planoverganger (svært utbredt) kan være farlige; det samme gjelder smale og svingete fjellveier, mangelfull snørydding og en eldre bilpark. Promillegrensen er 0,0.   

Merk: Trikker har forkjørsrett både fremfor  andre kjøretøy  og fotgjengere, selv når du krysser en fotgjengerovergang.

Vinningskriminalitet. Vinningskriminalitet er den vanligste formen for kriminalitet rettet mot turister. Dette gjelder spesielt  lommetyverier i Praha.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som lovbrudd, eventuelt forseelse, og kan medføre straff. Kjøring i ruspåvirket tilstand er straffbart.

Terror. Terrortrusselen antas å ligge på omtrent samme nivå som i Norge.  

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Praha. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politiet. Det oppfordres derfor til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner

Koronavirus (covid-19). Smittetrenden i Tsjekkia er stigende. Nordmenn i Tsjekkia oppfordres til å holde seg oppdatert på hvordan koronaviruset og situasjonen rundt dette utvikler seg.

Tsjekkiske myndigheter informerer fortløpende om situasjonen på innenriksministeriets nettside: Coronavirus information. Informasjon er tilgjengelig på engelsk.

Alle reisende til Tsjekkia må registrere seg i forkant av reisen ved å elektronisk fylle ut formularet Passenger Locator Form. Indviduelt reisende med bil er unntatt fra kravet om innreiseskjema.

Fra 27. desember 2021 ble det innført  krav om negativ PCR-test før innreise til Tsjekkia. Kravet gjelder også for personer som er fullvaksinert eller som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene.

Det er unntak for personer som er vaksinert med en tredje dose, barn under tolv år eller barn mellom 12-18 år som er vaksinert med to doser. Uvaksinerte eller de som ikke har kommet seg fra covid-19 de siste seks månedene, må i tillegg ta en PCR-test mellom femte og sjuende dag etter ankomst til Tsjekkia.

Hvilke unntak som gjelder for EU/EØS-borgere med permanent eller midlertidig opphold i Tsjekkia fremkommer i vedlegget på helsemyndighetenes nettside.

Overalt i landet er det munnbindplikt på offentlig transport, i butikker og andre steder hvor det er mange mennesker samlet. Gyldig koronasertifikat må fremvises på serveringssteder, arrangementer og for å få tilgang til tjenester.

Reisende bør finne informasjon hos lokale myndigheter og sette seg inn i hvilke tiltak som gjelder der de er, og følge de lokale, regionale og nasjonale påbudene. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel.

For informasjon på engelsk om hvilke covid-19-relaterte restriksjoner som til enhver tid gjelder i Tsjekkia, se myndighetenes nettside Covid-19-portal.

Det tsjekkiske helseministeriets informasjonstelefon om covid-19 har nummer (+420) 226 20 1221 (også på engelsk).

Ytterligere informasjon om innreiseregler, inkludert nasjonale tiltak i Tsjekkia finnes dessuten på Re-open EU.

***

Tsjekkia har et godt utbygd helsevesen, både offentlig og privat. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Alle reisende til utlandet bør tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort, som er gyldig i alle EØS-land.

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Skal du bo i Tsjekkia midlertidig eller permanent? Her finner du informasjon om dine helserettigheter som enten fastboende eller student

Kriminalitet. Kriminaliteten er forholdsvis lav sammenlignet med de fleste vestlige storbyer. Vinningskriminalitet er imidlertid noe mer omfattende, særlig lommetyver og tyveri av/fra bil. Voldskriminalitet er lite utbredt, hvilket gjør at den personlige sikkerheten føles god.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som lovbrudd, eventuelt forseelse, og kan medføre straff. Kjøring i ruspåvirket tilstand er straffbart.

Hærverk. Lovgivningen er veldig streng når det gjelder graffiti og annen skade på offentlig eiendom. Slike handlinger kan føre til en umiddelbar straffesak.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det tsjekkiske myndigheter som er ansvarlig for redningsarbeidet og krisehåndtering på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Flom. Flom i elvene forekommer, men beredskapen er god. Informasjon om klimaet finnes bl.a. på nettsidene til Czech Hydrometeorogical Institute.

Strålefare. Tsjekkia har to atomkraftverk. Sikkerheten ved disse regnes som god, men det kan likevel ikke helt utelukkes at en alvorlig ulykke vil kunne  resultere i strålingsfare/nedfall.

Merk at tsjekkere flest oppfører seg kultivert i det offentlig rom. Skriking og skråling utendørs og høylytt tale i offentlige kommunikasjonsmidler vekker negative reaksjoner.

Nødtelefon: 112 - på engelsk i forbindelse med alle beredskapstjenester
Brann: 150
Politi: 158
Ambulanse: 155
Politi (Praha): +420 974 851 750 (24/7 engelskspråklig)

Andre nødnumre:

Ambassadens nødnummer for krise eller nødsituasjon: +420 257 111 500

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden

 

Tsjekkia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tsjekkia.