Tsjekkia - reiseinformasjon

Med virkning fra 21. juni oppheves forbudet mot ikke-essensielle reiser til Tsjekkia for EU/EØS-landene, dvs. fra disse landene vil det igjen være mulig å reise for ethvert formål, inkludert turisme såfremt innreisekravene overholdes. For opplysninger om gjeldende innreiseregler se informasjon under punktet Helse

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 21. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island, Malta, Polen og Romania.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen,Åland, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Centrala Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland og Egentliga Finland

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet  «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Tsjekkia kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Det er et krav i Tsjekkia at man alltid skal kunne identifisere seg. Pass eller ID-kort bør derfor alltid medbringes.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Tsjekkia. Se nærmere informasjon på det tsjekkiske utenriksministeriets nettsider.  

Ved opphold i Tsjekkia utover 30 dager har du meldeplikt innen 30 dager etter din ankomst. For mer informasjon og unntak se nettsidene til fremmedpolitiet

En EU/EØS-borger har oppholdsrett i Tsjekkia i inntil 90 dager, for eksempel for besøk og ferier. Ved opphold utover 90 dager kan man søke om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse. Informasjon finnes på det tsjekkiske utenriksministeriets nettsider. 

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Tsjekkia. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til tsjekkisk politi og kontakte ambassaden i Praha. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden. Prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Trafikk. Høye hastigheter er utbredt i trafikken. Du må være oppmerksom på uforsiktige eller hensynsløse bilførere, både i byer og på landeveien.  Sekundære veier og planoverganger (svært utbredt) kan være farlige; det samme gjelder smale og svingete fjellveier, mangelfull snørydding og en eldre bilpark. Promillegrensen er 0,0.   

Merk: Trikker har forkjørsrett både fremfor  andre kjøretøy  og fotgjengere, selv når du krysser en fotgjengerovergang.

Vinningskriminalitet. Vinningskriminalitet er den vanligste formen for kriminalitet rettet mot turister. Dette gjelder spesielt  lommetyverier i Praha.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som lovbrudd, eventuelt forseelse, og kan medføre straff. Kjøring i ruspåvirket tilstand er straffbart.

Terror. Terrortrusselen antas å ligge på omtrent samme nivå som Norge.  

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Praha. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politiet. Det oppfordres derfor til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner. 

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge tsjekkiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Innreiserestriksjoner: Pr. 21.6. letter Tsjekkia på reglene for innreise for EU/EØS-landene. Landene er delt inn i fem kategorier: Grønn, oransje, rød, mørkerød og sort for landene med høyest smittetrykk. Norge omtales som land med middels smittetrykk, dvs. «oransje» på oversikten. Gjeldende regler for innreise oppdateres jevnlig på det tsjekkiske innenriksministeriets hjemmesider.

Reisende må fylle ut et digitalt skjema (Passenger Locator Form) før ankomst. Du finner skjemaet her: Passenger Locator Form.

Koronatest: Hvem som er unntatt kravet om fremleggelse av dokumentasjon på negativ covid-19-test, kommer an på  hvilket land du har oppholdt deg i de siste 14 dagene (i mer enn tolv timer) før innreise til Tsjekkia. Listen over land som tsjekkiske myndigheter i sitt reisekart omtaler som land med ekstrem høy, høy, middels eller lavt smittetrykk, oppdateres jevnlig på det tsjekkiske innenriksministeriets hjemmesider. Pr. d.d. er Norge omtalt som land med middels smittetrykk dvs. «oransje» og innreise tillates ved fremlegging av negativ test/vaksinebevis/bevis på at man har vært  covidsmittet.

Fra 1. juli godtar Tsjekkia bare EUs digitale covid-19-sertifikat. Sertifikatet gjelder for personer som har blitt vaksinert i EU/EØS-landene (minst 22 dager etter den første dosen), eller for personer som har vært  covid-19-smittet de siste 180 dagene.  

Vaksinasjonssertifikater/tester kreves for å få tilgang til tjenester som overnatting, restauranter osv.

Innreisekarantene og unntak: Hvorvidt du må i innreisekarantene, kommer an på  hvilket land du har hatt oppholdt seg i  de siste tolv timer før innreise til Tsjekkia. Listen over land som tsjekkiske myndigheter i sitt reisekart omtaler som land med høy, middels eller lavt smittetrykk, oppdateres jevnlig på det tsjekkiske innenriksministeriets hjemmesider. Pr. d.d. er Norge omtalt som land med middels smittetrykk dvs. «oransje» og karantene ikke påkrevd.

Oversikt over nasjonale tiltak finnes på nettstedet til tsjekkiske helsemyndigheter

Informasjonen til reisende - og fastboende - finnes også på tsjekkisk og engelsk på myndighetene sin covid-19-portal.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Tsjekkia har et godt utbygd helsevesen, både offentlig og privat. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Alle reisende til utlandet bør tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort, som er gyldig i alle EØS-land.

Skal du bo i Tsjekkia midlertidig eller permanent? Her finner du informasjon om dine helserettigheter som enten fastboende eller student

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet.

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes. 

Kriminalitet. Kriminaliteten er forholdsvis lav sammenlignet med de fleste vestlige storbyer. Vinningskriminalitet er imidlertid noe mer omfattende, særlig lommetyver og tyveri av/fra bil. Voldskriminalitet er lite utbredt, hvilket gjør at den personlige sikkerheten føles god.

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som lovbrudd, eventuelt forseelse, og kan medføre straff. Kjøring i ruspåvirket tilstand er straffbart.

Hærverk. Lovgivningen er veldig streng når det gjelder graffiti og annen skade på offentlig eiendom. Slike handlinger kan føre til en umiddelbar straffesak.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det tsjekkiske myndigheter som er ansvarlig for redningsarbeidet og krisehåndtering på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Flom. Flom i elvene forekommer, men beredskapen er god. Informasjon om klimaet finnes bl.a. på nettsidene til Czech Hydrometeorogical Institute.

Strålefare. Tsjekkia har to atomkraftverk. Sikkerheten ved disse regnes som god, men det kan likevel ikke helt utelukkes at en alvorlig ulykke vil kunne  resultere i strålingsfare/nedfall.

Merk at tsjekkere flest oppfører seg kultivert i det offentlig rom. Skriking og skråling utendørs og høylytt tale i offentlige kommunikasjonsmidler vekker negative reaksjoner.

Nødtelefon: 112 - på engelsk i forbindelse med alle beredskapstjenester
Brann: 150
Politi: 158
Ambulanse: 155
Politi (Praha): +420 974 851 750 (24/7 engelskspråklig)

Andre nødnumre:

Ambassadens nødnummer for krise eller nødsituasjon: +420 257 111 500

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden

 

Tsjekkia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tsjekkia.