Arbeids- og integreringsministeren mottar NOU om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrarar

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen fekk i dag utgreiing om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrarar i Noreg. Utvalet har kartlagt arbeidsinnvandrarars integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv, og foreslår ein rekk tiltak.

Nett-tv NOU om arbeidsinnvandrarar

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

– Å kome inn i det norske samfunnet så raskt som mogleg, lære seg språket og delta på lik linje med alle andre er avgjerande for å lukkast med integrering. Det skal også gjelde arbeidsinnvandrarar, seier arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen.

I dag utgjer innvandrarar over 15 prosent av befolkninga. Mange av dei som kjem til Noreg gjer det for å arbeide.

I dag fekk arbeids- og inkluderingsministeren NOUen «Mellom mobilitet og migrasjon – Arbeidsinnvandrarars integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv» frå Arbeidsinnvandrerutvalget.

Utvalet har sett på korleis arbeidsinnvandrarar kan omfattast av integreringspolitikken, og foreslår tiltak for betre integrering for gruppa.

– Regjeringa er svært oppteken av bidraga arbeidsinnvandrarane har til det norske samfunnet, og dessutan levekåra deira og moglegheiter i Noreg. Eg er veldig glad for å få overlevert denne rapporten. No skal eg bruke tida på å setje meg godt inn i innhaldet, seier Mjøs Persen. 

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) mottar NOU av utvalgsleder Arnfinn Midtbøen.
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) mottar NOU om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrarar av utvalsleiar Arnfinn Midtbøen . Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringa utvida utvalet med to medlemmar. Ein frå LO og ein frå NHO for å sikre perspektivet til partane i utgreiinga.

– Eg merka meg at utvalet peikar på at eit viktig tiltak for å integrere arbeidsinnvandrarar betre er å støtte opp om eit ryddig arbeidsliv. Det er regjeringa allereie i gong med, men eg ser fram til forslag til kva som kan gjerast endå betre. Her spelar partane ei viktig rolle, også i det vidare arbeidet, seier arbeids- og inkluderingsministeren.

NOUen blir no sendt på offentleg høyring.

Last ned fleire bilete: Flicker-konto.