Historisk arkiv

Utval om integreringspolitikk og arbeidsinnvandrarar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Utvalet skal sjå på korleis arbeidsinnvandrarar og deira familiemedlem kan bli betre integrert i norsk arbeids- og samfunnsliv. Utvalet skal gå gjennom situasjonen til denne gruppa, og føreslå tiltak og endringar som eit ledd i vidareutviklinga av integreringspolitikken.

 1. Arnfinn Midtbøen (leder) (Oslo), førsteamanuensis
 2. Johan Fredrik Rye (Trondheim), professor
 3. Anne Mette Ødegaard (Oslo), seniorforsker
 4. Knut Røed (Viken), seniorforsker
 5. Eugene Guribye (Bergen), forsker 1
 6. Janis Umblijs (Oslo), forsker II
 7. Gunvor Ulstein (Ulsteinvik), styreleder
 8. Marie Florence Moufack (Trondheim), styreleder
 9. Leïla Rezzouk (Bergen), daglig leder
 10. Børre Krudtå (Tromsø), divisjonsdirektør
 11. Cathrine Stavnes (Bodø), direktør
 12. Anne-Marit Presterud (Bergen), etatsdirektør