Arbeidsgruppe enige om innstramming i tannregulering

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet, i samråd med Tannlegeforeningen og Norsk kjeveortopedisk forening, utarbeidet en rapport med forslag til innstramming i vilkårene for å få statlig støtte til tannregulering. Arbeidsgruppen er enige om kriterier og vilkår for hvem som bør få støtte.

- Jeg er glad for at Helsedirektoratet og fagmiljøene er enige om et forslag til nye kriterier for hvem som bør få støtte til tannregulering. Dette er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å avvikle støtte til tannregulering av kosmetisk karakter som ikke har betydning for tannhelsen. Dagens støtteordning oppmuntrer foreldre til å starte opp med unødvendig og svært kostbar tannregulering. Vi bør ikke brukes fellesskapets midler til å sponse forbedringer av barn og unges utseende, sier helseminister Bent Høie.  

Arbeidsgruppen foreslår blant annet at det skal legges mer vekt på en vurdering, om barnet har flere tannhelsetilstander samtidig, og om tannstillingen kan gi en psykososial belastning. Tannstilling kategoriseres i tre kategorier. Gruppe A har alvorlige tannstillingsfeil, mens gruppe C har minst alvorlige tilstander. Helsedirektoratet foreslår at støtten opprettholdes til et mindretall av pasientene i gruppe C, og alle i gruppe A og B. Samlet anslår direktoratet at 7800 færre barn og unge hvert år vil få tannregulering. 

- Med bakgrunn i denne rapporten vil Helsedirektoratet nå utforme et regelverk som gjør at besparelsene for 2020 som foreslått i statsbudsjettet oppnås, og at foreldrene dermed også slipper presset som dagens regler fører til, sier Høie.

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å avvikle støtten til tannregulering for tilstander som har kosmetisk karakter og ikke har betydning for tannhelsen. Støtte til tannregulering til barn og unge har vært grundig utredet i flere år. Helsedirektoratet har publisert to utredninger om dette temaet: Én i 2014, og én i 2017. Et offentlig utvalg pekte også i en NOU fra 2018 på at deler av dagens ordning ikke er i samsvar med prioriteringskriteriene i helsetjenesten.

Les rapporten