Europa rundt på 180 dager

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

16. juni var det et halvt år siden Elisabeth Aspaker tok over som EØS- og EU-minister. Denne uken var hun på sin femte tur til Brussel. Vi har spurt henne om reisene, om inntrykkene og om planen for høsten.

Minister of EEA and EU Affairs Elisabeth Aspaker Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Gratulerer med et halvt år som EØS/EU-minister! Hva føler du nå?

Takk! Det har gått utrolig fort. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag og får jobbe strategisk med viktige, norske prioriteringer innenfor vår europapolitikk. Det å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa er i Norges interesse. Det er et privilegium å være minister innenfor dette området.

Etter våre beregninger har du besøkt ni europeiske land siden du tok over i desember (oversikt nederst). Hvilke land hadde du ikke vært i, og hva har gjort spesielt inntrykk?

Jeg hadde ikke vært i Slovakia, men alle de andre landene hadde jeg faktisk vært i før. Hvor reisen går styres i stor grad av hva som er øverst på den politiske agendaen, og hvilke land som skal ha EU-formannskapet fremover. Iblant er det også europeiske arrangementer de andre statsrådene ikke har anledning til å delta på. Da er jeg førstereserve og påtar meg gjerne slike vikaroppdrag.

Møtet med Lesvos (Hellas) og å se flyktningleirene og mottakssentrene gjorde inntrykk. Jeg tror alle som har vært der og sett dette, blir berørt av det. At dette er Europa i 2016 er nesten ikke til å tro. Det er klart at vi har en stor utfordring. Jeg har ikke vært noen steder uten at vi har diskutert migrasjon, og hvordan vi skal takle krisen vi står ovenfor. Den er ennå ikke løst, og det er heller ikke noe som tyder på en snarlig løsning.

Møte med flytkninger på Lesvos i februar. Foto: UD

Du var nylig på Malta hvor du blant annet fikk anledning til å besøke det norske redningsskipet Siem Pilot. Hvordan bidrar Norge til å løse krisen?

Siem Pilot var til kai på Malta for å bunkre. Mannskapet fortalte om hvilke operasjoner de holder på med nå, og beskrev dramatiske situasjoner med båter som går rundt og mennesker som drukner fordi de ikke kan svømme og ikke har redningsvest. Flyktningkrisen er en tragedie. 

Norge bidrar i aller høyeste grad, og vi har samkjørt oss tett med EU. Vi bidrar både med humanitære midler og betydelig innsats gjennom grensebyrået Frontex. Det er i hele Europas interesse at vi greier å løse dette på en god måte der alle europeiske land tar sin del av ansvaret.

I samtale med mannskapet på Siem Pilot på Malta i juni. Foto: UD

Slovakia tar over EU-formannskapet 1. juli og du besøkte Bratislava i april. Hva er planen for samarbeidet med EU neste halvår?

Dialogen med formannskapet er viktig. Det vi prøver å få til er at våre statsråder får tilgang til de uformelle ministermøtene. Det har vi fått aksept for og invitasjon til fra Slovakia. Det har vi også fått fra Malta. Så vi har allerede nå sikret oss tilgang til alle møtene ut våren 2017. Det er bra. 

I tillegg har vi lånt ut en ekspert på energi til det slovakiske formannskapet, som jo er et meget viktig område for Norge, og hvor det skjer mye politikkutvikling nå med Energiunionen. Visepresident i Europakommisjonen med ansvar for energiunionen, Maroš Šefčovič, er fra Slokavia og var nylig i Norge – så vi har god dialog på energiområdet.

Maroš Šefčovič besøker Kvilldal kraftverk i februar. Foto: UD

Det er klart viktig for Norge som stor leverandør av gass, men vi skal også forsyne Europa med el-kraft når vi nå får bygd ut de to nye kablene til Storbritannia og Tyskland i løpet av tre-fire år.

I mai åpnet Aspaker en ny mottaksterminal for norsk gass i Emden, Tyskland. Foto: UD

Vi ser av reiseoversikten at du også har vært i Finland hele tre ganger. Hva skyldes det?

Det skyldes at jeg også er nordisk samarbeidsminister, og at Finland har formannskapet i Nordisk ministerråd i år. Neste år overtar vi. Derfor er det etablert tett dialog mellom Norge og Finland for at vi skal få til en mest mulig sømløs overgang mellom de to formannskapene. Også her diskuteres migrasjon. Finland går nå den første etappen med å arrangere en konferanse om migrasjon og hvilken rolle sivil sektor og frivillige organisasjoner kan spille for å få til vellykket integrering. Neste år tar Norge stafettpinnen, og vi vil ha fokus på integrering i arbeidslivet og gode jobbtreningsprosjekter.

Til slutt – hva er sommerplanene? Skal du feriere i Europa?

Ja, jeg skal feriere i Portugal.

SE FLERE BILDER NEDERST

Her er reisene første halvår 2016:

 • 7.-8. januar: Finland
 • 26.-27. januar: Belgia, Brussel
 • 2.-3. februar: Finland
 • 16. -17. februar: Bulgaria
 • 23.-26. februar: Hellas, Aten og Lesvos
 • 2. mars: Belgia, Brussel
 • 16.-17. mars: Tyskland, Berlin
 • 22. mars: Finland
 • 31. mars-1. april: Estland
 • 13.-14. april: Slovakia og Liechtenstein
 • 28. april: Belgia, Brussel
 • 23.-24. mai: Tyskland, Emden
 • 25. mai: Belgia, Brussel
 • 6.-7.juni: Malta
 • 14. juni: Belgia, Brussel
Aspaker besøkte EU-delegsjonen i januar for å bli oppdatert på aktuelle fagområder og bedre kjent med de ansatte. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.
I den tyske Bundestag i Berlin i mars. Foto: UD

 

Sammen med kolleger fra Island, Liechtenstein og Nederland på EØS-rådsmøte i mai. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

 

Møter med EU-kommisjonen i Brussel, 14. juni. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.
"
Prosjekt finansiert av EØS-midlene i Tallinn, Estland, i april. Foto: UD