Aspaker: Vi trenger mer samarbeid med EU

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nylig utnevnte EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker besøkte 26.-27. januar EU-hovedstaden Brussel for å gjøre seg bedre kjent med hvordan norske aktører og sentrale EØS/EFTA-institusjoner jobber for å ivareta det brede samarbeidet mellom Norge og EU.

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker leder et allmøte med de ansatte ved EU-delegasjonen. Foto: Simon Johannsson/Norges delegasjon til EU

Se video i bunnen av artikkelen.

– Vi trenger mer, ikke mindre samarbeid med EU fremover, om de felles utfordringene Europa står overfor, sa Aspaker under besøket.

Aspaker, som også er nordisk samarbeidsminister, vektla samtidig tettere samarbeid mellom de nordiske landene.

– Vi må jobbe for felles nordiske initiativer overfor EU på områder hvor vi har felles interesser. Det gjelder også i sammenhenger hvor Norge ikke har samme formelle adgang til EUs institusjoner som de nordiske landene som er medlemmer i EU. Vi må huske på at det kanskje står flere dører åpne for Norge i EU enn vi tror. Vi har mye å bidra med, og sjansen for at våre bidrag ønskes velkommen, er større enn at vi får kappet hodet av om vi stikker det fram, understreket Aspaker.

I løpet av besøket i Brussel ble Aspaker oppdatert på en rekke politikkområder fra fagrådene ved Norges delegasjon til EU, deriblant migrasjon, næringsliv og økonomi, klima og energi. Hun møtte representanter for de norske regionkontorene i Brussel, som jobber for å ivareta norske regionale nærings- og samfunnsinteresser og ta aktivt del i EØS/EU-samarbeidet. Aspaker møtte også norske selskaper, som orienterte om hvilke utfordringer disse møter i EU og hvordan norsk næringsliv jobber for å ta del i utviklingen på europeisk nivå.

Statsråden hadde også møter med institusjoner med ansvar for å ivareta samarbeidet med EU gjennom EØS-avtalen samt forvalte EØS-finansieringsordningene, inkludert EFTA-sekretariatet, overvåkingsorganet ESA og Financial Mechanism Office (FMO). Forhandlingene om nye bidrag fra EØS/EFTA-landene Norge, Island og Lichstenstein til sosial og økonomisk utvikling i Europa ble sluttført sommeren 2015, og innebærer norske bidrag på over 3 milliarder kroner i året de neste sju årene. Avtalen går nå gjennom en intern beslutningsprosedyre i EU, og forventes undertegnet i løpet av våren. Regjeringen vil deretter legge frem en proposisjon for Stortinget.

– Mitt aller viktigste oppdrag i 2016 er å komme i mål med avtalen om EØS-midlene med EU og forhandle frem avtaler med de 15 mottakerlandene om bruken av pengene. EØS-midlene vil være viktig blant annet i forhold til å håndtere utfordringer knyttet til migrasjon, og kan bli en viktig katalysator på klima- og energiområdet i forhold til oppfølgingen av klimaavtalen fra Paris, sa Aspaker.