Bedre oversikt over delegering av myndighet til Finanstilsynet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet traff 29. mars 2022 et nytt og samlet vedtak om delegering av myndighet til Finanstilsynet. Delegasjonsvedtaket erstattet flere tidligere delegasjonsvedtak og gir en samlet og oppdatert oversikt over delegert myndighet.

Vedtaket inneholdt også ytterligere delegering av myndighet til tilsynet i enkeltsaker som skal bidra til mer effektiv saksbehandling.