Beslutning om ekstraordinært uttak av ulv

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet ber Statens naturoppsyn om å gjennomføre statlig uttak av ulveflokkene i revirene Rømskog og Bograngen. Statens naturoppsyn har fått frist til å gjennomføre uttaket innen utgangen av 1. mars.

Departementet mener dette er den beste løsningen slik at uttakene av ulv kan fortsette uten unødig opphold. Statens naturoppsyn vil nyttiggjøre seg den kunnskapen fellingslagene har om de aktuelle revirene.

- Vi ber Statens naturoppsyn om raskest mulig å sette i gang med ekstraordinære uttak av ulv på norsk side i grenserevirene Bograngen og Rømskog. Dette er en bedre og mer effektiv løsning enn å utvide lisensfellingsperioden, og som balanserer ut de ulike avveininger som situasjonen krever, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember 2021 å felle 25 ulver i de helnorske revirene Hornmoen og Slettås og i de norske delene av grenserevirene Bograngen og Rømskog. Fellingskvoten ble vedtatt etter klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen for vinteren 2022. Statsforvalteren har på bakgrunn av nye registreringer utvidet kvoten til 28 ulver.

Bakgrunnen for oppdraget til Statens naturoppsyn er at lisensfellingen innenfor ulvesonen i vinter først kom i gang 12. februar etter at lisensfellingen ble stanset av Oslo Tingrett like før nyttår. Det betyr at lisensfellingsperioden gikk fra 46 til fire dager.

I en ny kjennelse i Borgarting lagmannsrett 12. februar fikk staten medhold i at vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen denne vinteren er lovlig.

Lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen starter normalt opp 1. januar, og kan vare til og med 15. februar. Avgrensingen er i utgangspunktet satt av hensyn til ulvens biologi.

Det er allerede- med unntak av en ulv – tatt ut full kvote i Hornmoen og Slettåsrevet. Det er også ønskelig å fylle hele eller deler av lisensfellingskvoten for Rømskogreviret og Bograngenreviret. Det er grunnen til at Klima- og miljødepartementet nå gir Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre det resterende uttaket.

Les vedtaket om ekstraordinært uttak her.