De nordiske landene styrker forsvars- og sikkerhetssamarbeidet ytterligere

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Sikkerhetspolitikk var et av hovedtemaene da de nordiske statsministrene møttes i Oslo i dag. Landene ble enige om å videreutvikle samarbeidet om sikkerhet og forsvar.

– At Finland og Sverige søker medlemskap i Nato, er et historisk skifte for nordisk sikkerhetspolitikk og forsvarssamarbeid. Min ambisjon er at vi skal gjøre et allerede godt samarbeid enda tettere, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

De nordiske statsministrene står foran Munchmuseet i Oslo.
Nordiske statsministre foran Munchmuseet i Oslo. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

– Nato-søknadene fra Finland og Sverige gjør det mulig å se nordisk forsvar i en større og mer forpliktende sammenheng. Vi skal samarbeide og operere sammen som allierte i en eventuell krise og krig. Et samlet Norden i Nato vil gi oss mer tyngde i Nato-alliansen og våre felles verdier vil få større synlighet og mer gjennomslagskraft, sier Støre.

Under møtet i dag ble de nordiske landene enige om en felles erklæring om forsvar og sikkerhet. Her vises det til hvordan svensk og finsk Nato-medlemskap vil kunne føre til et mer effektivt forsvar av Norden. Det vises også til at de nordiske landene vil styrke felles øvelser og trening og bidra til utviklingen av Nato som militær og politisk allianse.

De fem nordiske statsministrene står på scenen på pressekonferansen i Munchmuseet i Oslo.
Felles pressekonferanse. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Aktuelle områder for forsterket samarbeid i en tidlig fase er innen luftforsvar, logistikk og forsyning, samt felles øvelser og trening i Norden og i en Nato-sammenheng. Hele Norden i Nato betyr at landene kan få en bedre felles situasjonsforståelse av luftrommet, og enklere bruke hverandres luftbaser. Til sammen vil de nordiske landene i Nato få en betraktelig større luftstyrke på flere hundre moderne kampfly.

– Fra norsk side vil vi lytte til hva Finland og Sverige selv ser behov for når vi nå sammen ser på hvordan vi kan forsterke det nordiske samarbeidet ytterligere når hele regionen er samlet i Nato. Senest i forrige uke etablerte Danmark, Finland, Norge og Sverige et rammeverk for å kunne inngå avtaler om forsvarsmateriell og forsyningssikkerhet, sier Støre.