Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer om medlemmene

Etikkrådet

Finansdepartementet har oppnevnt 18. desember 2014 følgende medlemmer til Etikkrådet:

Johan H. Andresen

Andresen har en MBA fra Rotterdam School of Management. Han eier og er styreleder i Ferd AS. Tidligere har han vært Product Manager i International Paper Co. i USA og partner i Tiedemanns-gruppen. Han har styreverv i Skandinaviske Enskilda Banken, Ungt Entreprenørskap i Norge, Junior Achievement – Young Enterprise Europe og i Norwegian Microfinance Inititative. Andresen har også verv i NHOs Forum for familiebedrifter og aktivt eierskap.

 

Hans Christian Bugge

Bugge er jurist. Han er nå professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, avdeling for miljørett, Universitetet i Oslo. Bugge arbeider med nasjonal og internasjonal miljørett. Tidligere har han vært embetsmann i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, direktør ved Statens forurensningstilsyn, generalsekretær i Redd Barna og statssekretær i Departementet for utviklingshjelp.

 

Cecilie Hellestveit

Hellestveit er jurist (med doktorgrad i humanitærrett, og med internasjonale menneskerettigheter, internasjonal rett og selskapsrett som spesialfag) og Cand. M. Philol. (med hovedfagsstudier i midtøstenkunnskap og arabisk). Hun er nå seniorrådgiver ved International Law and Policy Institute i Oslo. Hellestveit har tidligere vært tilknyttet ulike forskningsinstitusjoner, herunder PRIO, SMR, NUPI og IKOS. Hun har styreverv i Flyktningerådet, og har tidligere hatt verv i UNE og vært medlem av komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Helse Sør-Øst.

 

Arthur Sletteberg

Sletteberg er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er nå CEO i Norwegian Microfinance Initiative, og har styreverv i DNB Livsforsikring AS, Entra Eiendom AS og Norfund. Sletteberg har tidligere vært Executive Vice President i Ferd AS, finansdirektør i Oslo Pensjonsforsikring AS, investeringsdirektør i Storebrand Asset Management, assisterende banksjef i DNB NOR Markets, samt konsulent i Norges Bank.

 

Guro Slettemark

Slettemark er jurist fra Universitet i Oslo, med spesialisering fra Universitetet i Aix-Marseilles. Hun er nå generalsekretær i Transparency International Norge. Tidligere har Slettemark vært juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, og politisk rådgiver for tidligere justisminister Odd Einar Dørum. Hun har styreverv i Norsk Barnebokinstitutt og er varamedlem til Universitetsstyret, Universitetet i Oslo.