Dialogmøte med næringslivet om sanksjonene mot Russland og den ukrainske listen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

- Regjeringen håndhever sanksjonsregelverket og vi forholder oss til de vedtatte sanksjonene. Norske bedrifter og enkeltpersoner er pålagt å følge de sanksjonene som gjelder. Verken Freia eller Mondelez er på listen over selskaper som er sanksjonert av EU og Norge. Utover dette, må det i et samfunn som Norge, være opp til folk, bedrifter og organisasjoner å gjøre egne etiske vurderinger for seg selv. Det riktige er at den enkelte tar selvstendige valg om hva de vil kjøpe og hvem de vil handle med, sier statssekretær Eivind Vad Petersson.

Møte med næringsliv i UD
Møte med næringsliv i UD Foto: Utenriksdepartementet

Sammen med statssekretær Halvard Ingebrigtsen fra Nærings- og fiskeridepartementet møtte Eivind Vad Petersson i dag næringslivsaktører for å orienterer om hvilke forpliktelser sanksjonene mot Russland påfører norske selskaper og enkeltpersoner. På møtet deltok 20 representanter fra bedrifter og arbeidslivsorganisasjoner.

Statssekretærene Eivind Vad Petersson (UD) og Halvard Ingebrigtsen (NFD)
Statssekretærene Eivind Vad Petersson (UD) og Halvard Ingebrigtsen (NFD) Foto: Utenriksdepartementet

- Det var et godt dialogmøte med næringslivet. Mitt inntrykk er at norsk næringsliv er opptatt av å ta informerte valg og å følge sanksjonsregelverket. Det er jeg glad for. Regjeringens budskap er at det er opp til den enkelte virksomhet og forbruker å vurdere hva de ønsker å kjøpe og hvem de ønsker å handle med, så lenge det er i henhold til norsk lov, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Halvard Ingebrigtsen.

Petersson understreket at det er viktig å skille mellom sanksjoner som Norge har innført, og den ukrainske listen over selskaper som har medført at enkelte  norske selskaper har valgt å boikotte Freia.  Den ukrainske listen er ikke en del av Norges og EUs sanksjonsregelverk, men en liste som er publisert på hjemmesiden til det ukrainske anti-korrupsjonsbyrået.

Norge har sluttet opp om alle EUs sanksjoner, med noen mindre tilpasninger. Sanksjonene er gjennomført i forskrift med hjemmel i norsk lov. Sanksjonene er i stadig utvikling, og EU arbeider nå med den ellevte sanksjonspakken.

- Sanksjoner er et av de viktigste tiltakene det internasjonale samfunnet har for å reagere mot Russlands folkerettsbrudd. Sanksjonene mot Russland er omfattende, men målrettede. De retter seg inn mot områder av russisk samfunn som har betydning for evnen til å gjennomføre krigen. Men også sektorer som bidrar med store inntekter til statens økonomi, og dermed evnen til å finansiere krigføringen, sier statssekretær Petersson.