Dom i søksmålet fra personer med fritidseiendom i Sverige om plikten til innreisekarantene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i søksmålet fra seks personer med fritidseiendom i Sverige. Oslo tingrett kom, under sterk tvil, til at vilkårene i covid-19-forskriften om at man ikke kan overnatte, og at formålet skal være strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader, ved opphold på fritidseiendom i Sverige eller Finland, er ugyldige.

- Vi står overfor en alvorlig smittesituasjon, og våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet. Vi vil derfor anke, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Departementet vil nå i samråd med Regjeringsadvokaten bruke tid på å forberede ankesaken. Det vil ikke bli gjort endringer i covid-19-forskriften vedrørende bruk av fritidseiendommer i utlandet som følge av avgjørelsen.

- Den nye smittsomme varianten av koronaviruset har vist at det å ha strenge regler om innreisekarantene, slik Norge har hatt gjennom hele pandemien, er ekstra viktig. Dette bekreftes også av at flere land i Europa, inkludert Sverige, først nylig har innført regler om innreisekarantene, sier Høie.