Revidert nasjonalbudsjett

Ekstra barnefaglig kompetanse i asylmottak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å bevilge 17,2 mill. kroner til å styrke barnefaglig kompetanse ved asylmottak.

–  Barn på flukt er en særlig utsatt gruppe, og vi er opptatt av at barna som kommer til Norge skal bli tatt imot på en trygg og god måte som ivaretar deres rettigheter og behov. Med disse ekstra midlene vil mottakene kunne ansette flere med barnefaglig kompetanse og sørge for tettere oppfølging av barna i mottakene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl.

Det er nå ekstraordinært mange barn i asylmottakene, og de fleste fordrevne barn fra Ukraina kommer kun med én foresatt. Det er svært viktig at barna og de foresatte blir godt ivaretatt Det er allerede praksis for å ha ekstra ansatte med barnefaglig kompetanse på mottak for enslige mindreårige, men dette har ikke vært praksis på ordinære mottak. Tiltaket innebærer at det vil kunne etablere stillinger med barnefaglig kompetanse i alle typer asylmottak med barn i 2022.

Mer enn en tredjedel av fordrevne fra Ukraina til Norge er barn. Flesteparten av disse har ankommet med kun en foresatt. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for drift og oppfølging av asylmottakene, og vil sørge for at midlene til barnefaglig kompetanse benyttes mest mulig hensiktsmessig på asylmottak rundt omkring i landet.