Endringer i forskrifter på verdipapirområdet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i verdipapirforskriften, forskrift til verdipapirfondloven og forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Endringene innebærer at verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal rapportere til Finanstilsynet om sin virksomhet hvert halvår i stedet for hvert kvartal. Videre er det innført plikt for forvaltere av alternative investeringsfond til å rapportere til Finanstilsynet hvert halvår om sin virksomhet.

Endringene trer i kraft 1. oktober 2015.

Forskriftsendringene har sin bakgrunn i forslag fra Finanstilsynet i brev 16. desember 2014.

Les mer: