Enighet om global avtale mot plastforurensing

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Verdens land er enige om få på plass en internasjonal avtale mot plastforurensing. Enigheten understreker at det haster med tiltak på tvers av hele plastens livsløp. Ambisjonen er å ferdigstille avtalen i 2024. Vedtaket markerer et historisk skille i det globale arbeidet mot plastforurensning.

Unea5 - Espen Barth Eide
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ledet FNs femte miljøforsamling der verdens land er blitt enige om å få på plass en internasjonal avtale mot plastforurensing. Foto: Martin Lerberg Fossum/KLD

Etter 12 dager med intense forhandlinger har verdenssamfunnet kommet til enighet om å arbeide for en rettslig bindende global avtale mot plastforurensning. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ledet FNs femte miljøforsamling som har funnet sted denne uken i Nairobi i Kenya.

Historisk miljøenighet

- Dette er en historisk miljøenighet. Plastforurensning er en global miljøutfordring med store konsekvenser for havet, naturen og mennesker. Det var på høy tid verden tok dette steget. Resultatet fra Nairobi er det mest betydningsfulle som har skjedd for miljøet siden Parisavtalen ble vedtatt i 2015, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

- Dette er en avtale som forplikter til samarbeid på tvers av landegrenser med utviklingsland som pådrivere. Jeg er stolt over at et så historisk vedtak er blitt fattet under norsk ledelse av FNs miljøforsamling. Norge står klar til å delta aktivt i arbeidet med avtalen, sier Espen Barth Eide.

FNs femte miljøforsamling
Etter 12 dager med intense forhandlinger har verdenssamfunnet kommet til enighet om å arbeide for en rettslig bindende global avtale mot plastforurensning. Foto: UNEP

Sirkulær økonomi

Over 170 land har vært representert på FNs miljøforsamling. Beslutningen om en ny avtale mot plastforurensning ansees som den viktigste beslutningen for miljøet siden Paris-avtalen ble vedtatt i 2015. Vedtaket som bygger på forslag fremmet av Peru, Rwanda, Japan og India, viser tydelig på at det haster med gode tiltak som gjør at plast ikke havner på avveie. Vedtaket vektlegger betydningen av en mer sirkulær økonomi for plast, skal vi nå våre miljømål.

Plastforurensning er en av verdens raskest økende miljøproblemer. De neste 20 årene er økningen i plastavfall estimert til å dobles. Uten effektive tiltak kan plastlekkasjen til verdenshavene firedobles i samme periode.

Etter at Norge satte saken på dagsorden i FNs miljøforsamling i 2014, har de store miljøkonsekvensene av plastforurensning fått stor oppmerksomhet.

Forpliktelser mot plastforurensning

Norge har lenge jobbet for sterkere internasjonale forpliktelser mot plastforurensningen. Sammen med våre nordiske naboland var vi de første til å løfte behovet for en avtale i 2019. På miljøforsamlingen var det derfor en klar norsk hovedprioritering å lande en global enighet om å forhandle fram en ny avtale.

Arbeid for en sirkulærøkonomi for plast står høyt på agendaen.

Målet er å ta et krafttak mot de tre globale miljøkrisene; forurensning, klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

FN har de siste årene bygget opp et solid kunnskapsgrunnlag, og medlemslandene har sammen vurdert ulike tiltak mot plastforurensning. Mange land har iverksatt tiltak.

Intens jobbing

Til tross for covid-19 pandemien og en krevende geopolitisk situasjon har det vært jobbet intenst opp mot FNs miljøforsamling i Nairobi.

Store land som Kina og USA støtter en ny avtale og viser at de tar saken på stort alvor. Over 80 næringslivsaktører har støttet et opprop om en ny avtale som gir bedre rammevilkår og større forutsigbarhet i markedet.