Presseinvitasjon

Klima- og miljøministeren deltar på miljøtoppmøte i Nairobi

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen deltar på FNs sjette miljøforsamling (UNEA-6) i Nairobi 28. februar til 1. mars i år.

FNs miljøforsamling (UNEA ) er en sentral arena for multilateralt miljøsamarbeid.  Mijøforsamlingen er alene om å ha et mandat som omfatter alle de tre globale miljøkrisene: klimaendringer, tap av natur og forurensing, der hele den brede miljøagendaen diskuteres i sammenheng. Den har også en viktig rolle i å sette nye miljøutfordringer på den internasjonale dagsorden og bygge et felles kunnskapsgrunnlag.

Blant saker som miljøforsamlingen i Nairobi skal fatte vedtak om i år er sirkulær økonomi, naturbaserte løsninger, bevaring av havmiljøet, bærekraftig utvinning av mineraler og metaller og miljøkonsekvenser av væpnet konflikt.

Fristen for å akkreditering til UNEA-6  er 9. februar: https://www.unep.org/environmentassembly/unea6/newsroom